Ekonomické fórum EUROCHAMBRES: Podpora žen podnikatelek i moderních technologií

08/10/2019

Hospodářská komora se během ekonomického fóra Eurochambres v Římě zúčastnila panelové diskuze k aktuálním tématům. Kromě prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého, který upozornil na problematiku nedostatku zaměstnanců v Evropě nebo na výzvy spojené se změnami klimatu, vystoupila i viceprezidentka Komory Irena Bartoňová Pálková.

Ta se ve svých vystoupeních zaměřila na větší podporu žen podnikatelek na pracovním trhu. „Neexistují vhodné podmínky pro ženy, které se chtějí vrátit třeba půl roku po narození dítěte do práce nebo začít podnikat. Chci se zasadit o větší podporu částečných úvazků a iniciovat také více míst v předškolních zařízeních, což zvýší zaměstnanost žen s dětmi a v důsledku prospěje celé ekonomice,“ sdělila Irena Bartoňová Pálková, která v Římě vystoupila i s dalšími tématy.

Ta se týkala například digitalizace průmyslu včetně širšího uplatnění dronů v řadě podnikatelských odvětví nebo odstraňování byrokratických překážek jednotného evropského trhu. „Digitalizaci považuji za jednu z největších výzev dneška, a to nejen ve strojírenském průmyslu, ale také např. v odvětví úklidových služeb. S tím ale souvisí i problematika byrokracie, která firmy brzdí ve vývoji a v implementaci chytrých řešení do praxe,“ doplnila Bartoňová Pálková.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/