Ekologičtější auta zaplatí nižší silniční daň

08.10.2007

Vozidla šetrnější k životnímu prostředí by měla platit nižší silniční daň. Tak lze shrnout návrh novely zákona o silniční dani, kterou předkládá ministerstvo financí do vnějšího připomínkového řízení. Novela pak má být stimulem pro podnikatelskou sféru k pořizování vozidel s příznivějšími emisními parametry. Zároveň se rozšíří předmět daně již na vozidla s hmotností přes 3,5 tuny bez ohledu na to, zda slouží k podnikání. U vozidel nepřesahujících dvanáct tun a u zákonem stanovených subjektů a činností se daň nebude platit vůbec, u vozů s hmotností nad dvanáct tun se sazba sníží o 48 procent.

Vláda tak plní jeden z úkolů, které si předsevzala v rámci Národního programu snižování emisí. Kromě novelizace zákona o silniční dani zahrnuje záměr přípravy programu obnovy vozového parku veřejné správy za tzv. čistá vozidla, zpracování komplexní novely zákona o ochraně ovzduší, novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, které se zaměří na zkvalitnění systému kontrol technického stavu vozidel.

Nová zákonná úprava bude poprvé uplatněna za zdaňovací období roku 2008.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/