Egypt – 2. ročník stavebního veletrhu Batimat Egypt 2018 (1.-4.3.2018)

13.02.2018

V Egyptě probíhá v současné době živelný stavební boom, a to jak v oblasti bytové výstavby, tak infrastruktury, výrobních a administrativních kapacit. Ve stadiu výstavby či projekce je řada nových měst a sídlišť s asi 220 tis. bytovými jednotkami. Kromě toho se stát stará o zajištění sociální výstavby pro rychle rostoucí populaci – každoročně se plánuje vybudování cca 200 tis. sociálních bytů po dobu nadcházejících 5 let. Takové tempo výstavby si vyžádá dovoz odpovídajícího množství stavebních materiálů (obklady, podlahy…), zařizovacích předmětů (sanita, svítidla ap.) i stavební techniky (např. těžké nákladní automobily), které může český průmysl nabídnout. S rozmachem výstavby bytové a kancelářské souvisí i zájem Egypťanů o dovoz nábytku a součástí zařízení interiérů.

Ve dnech 1.-4.3.2018 se koná 2. ročník stavebního veletrhu Batimat Egypt 2018. ZÚ Káhira umožní zájemcům o návštěvu veletrhu prezentaci nabídky jejich firem egyptským firmám a odborníkům formou matchmakingového semináře v konferenčních prostorách ZÚ Káhira v době konání veletrhu. Kromě bezplatné účasti na semináři a následné recepci nabízí ZÚ zájemcům též ubytování ve svých bytovkách. Akce bude financována z prostředků MZV v rámci projektu PROPED. Uskutečnění semináře předběžně navrhujeme v pátek 2.3. večer.

V případě zájmu kontaktujte obchodního radu Velvyslanectví ČR v Káhiře: p. Jiřího Charváta, jiri_charvat@mzv.cz; tel.: +20-2-3333 9709

Publikace