Druhé kolo žádostí PRV v září

27.08.2007

V září odstartuje druhé kolo žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova (PRV). Příjem žádostí se uskuteční v říjnu a bude se týkat většiny opatření tohoto programu, která nebyla vyhlášena v prvním kole.

V září odstartuje druhé kolo žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova (PRV). Příjem žádostí se uskuteční v říjnu a bude se týkat většiny opatření tohoto programu, která nebyla vyhlášena v prvním kole.

Konkrétně jde o investice do lesů, přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, pozemkové úpravy, odborné vzdělávání a informační činnost, diverzifikaci činností nezemědělské povahy, podporu zakládání podniků a jejich rozvoje, podporu cestovního ruchu, obnovu a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova, vzdělávání a informace, místní akční skupina a realizaci místní rozvojové strategie.

První kolo žádostí proběhlo v červnu letošního roku. Podnikatelé v něm předložili více než 1300 žádostí, na které vyčerpají prostředky za téměř dvě miliardy korun.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/