Drahá elektřina brání rozvoji firem

24.06.2007

Ceny elektřiny nepředvídatelně rostou bez věcného důvodu. Shodla se na tom většina podnikatelů, které oslovila Hospodářská komora ve své anketě věnované právě cenám elektrické energie. Podle podnikatelů je za vším nedostatečná nabídka a konkurence, které umožňují zneužívat dominantní postavení k tvorbě nepřiměřených cen. Ty nemají s náklady a přiměřeným ziskem podle oslovených firem nic společného.

Ceny elektřiny nepředvídatelně rostou bez věcného důvodu. Shodla se na tom většina podnikatelů, které oslovila Hospodářská komora ve své anketě věnované právě cenám elektrické energie. Podle podnikatelů je za vším nedostatečná nabídka a konkurence, které umožňují zneužívat dominantní postavení k tvorbě nepřiměřených cen. Ty nemají s náklady a přiměřeným ziskem podle oslovených firem nic společného.

Mnozí podnikatelé připisují růst cen energií monopolnímu postavení společnosti ČEZ a nefungujícímu trhu s energií. Vysoké ceny pak vnímají jako dodatečné zdanění firem i občanů. Ceny elektrické energie podle respondentů rostou enormně. Jejich tvorba je navíc nepřehledná a jejich výše limituje rozvoj firem. Ze studie společnosti EGÚ Brno zpracované na konci loňského roku na objednávku ministerstva průmyslu a obchodu vyplývá, že navýšením ceny elektřiny o 10 %, se sníží zisk většiny firem o 5 %. Energie zdražují podle podnikatelů rychleji, než se předpokládalo. Rostoucí náklady navíc většinou nemohou promítnout do ceny produktu, jdou tedy na úkor ziskovosti. Méně potom zbývá na investice do rozvoje firem a důsledkem je nižší konkurenceschopnost tuzemských podniků na zahraničních trzích.

Problém se však netýká pouze Česka, ale většiny evropského trhu. Pozice evropských průmyslových subjektů se dlouhodobě zhoršuje. Čeští výrobci jsou však v situaci, kdy se ceny energií srovnávají s evropskou úrovní skokovými růsty. Tuzemské firmy se navíc obávají, že se situace bude ještě zhoršovat. Na základě prognózy zpracované ministerstvem průmyslu a obchodu se předpokládá, že rok 2008 bude „zlomovým rokem“, kdy dojde k vyrovnání poptávky a nabídky elektřiny v České republice. Po roce 2008 bude poptávka převyšovat nabídku, což s největší pravděpodobností povede k dalšímu nárůstu cen elektřiny v Česku, a to jak pro průmysl tak i domácnosti. Tato situace se nepříznivě odrazí ve snížení konkurenceschopnosti řady podniků a tím i možnému snížení předpokládaného růstu hrubého domácího produktu.

Zvyšování cen finálních produktů českých firem v důsledku růstu cen energií dává větší šance na úspěch levným výrobkům z východu. Firmy se bojí o své dodavatelské pozice v rámci jednotného trhu. Obzvlášť menší a střední subjekty, které nemohou kvůli své tržní pozici promítnout nárůst do svých cen, současnou energetickou politiku státu vnímají velmi citlivě. Podle nich se jedná o jedno ze zásadních rizik podnikání v tuzemsku.

Už nyní řada výrobců připouští, že nepřiměřený a rychlý růst cen energie musí řešit zaváděním nejrůznějších opatření. Omezují rozvojové plány významně závislé na spotřebě elektřiny, ruší energeticky náročné činnosti, propouštějí zaměstnance a přesouvají výrobu do zahraničí. K nezbytně nutným opatřením řadí úspory nejen ve výrobě, ale i v sociální a mzdové oblasti. Hospodářská komora ČR proto požaduje jednoznačně potvrdit energetickou koncepci České republiky a posílit vliv státu při tvorbě ceny tzv. silové elektřiny u dominantního výrobce ČEZ (tato část ceny není státem regulovaná) a nepřipustit neoprávněné navyšování cen elektřiny v oblasti silové části ceny. S těmito požadavky přijde prezident HK ČR Jaromír Drábek na jednání s ministrem průmyslu Martinem Římanem.

Hospodářská komora ČR provedla v minulých dnech anketu mezi Czech Top 100, tedy mezi stovkou nejvýznamnějších společností v České republice, na téma růst cen energií. Zde nalezenete odpovědi představitelů těchto firem.