Dovolujeme si vás pozvat k účasti na největším veletrhu pro malé a střední podnikání I.H.M. 2008

20.11.2007

60. Mezinárodní prodejní veletrh řemesel, veletrh pro životní styl, interiér a design Mnichov – nové výstaviště, 28.2.-5.3.2008. Veletrh byl opětovně zařazen MPO ČR do seznamu oficiálních účastí na zahraničních veletrzích: MPO hradí výstavní plochu do 9 m2 na vystavovatele a současně i základní výstavbu české expozice!

60. Mezinárodní prodejní veletrh řemesel, veletrh pro životní styl, interiér a design Mnichov – nové výstaviště, 28. 02. – 05. 03. 2008

Cenové podmínky účasti:
Veletrh I.H.M. 2008 byl opětovně zařazen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR do seznamu oficiálních účastí na zahraničních veletrzích. Veletrh byl zařazen do tzv. kategorie B, z čehož plynou následující cenové podmínky účasti: 

ZDARMA! MPO hradí výstavní plochu do 9 m2 na vystavovatele a současně i základní výstavbu české expozice (obvodové panely, informační pult, koberec, osvětlení). Společná expozice bude realizována v souladu se schváleným projektem MPO. V případě, že firma bude požadovat větší výstavní prostor, hradí si jej sama, včetně výstavby, anebo se může prezentovat na větší ploše s další firmou, např. 2 firmy = 18m2. Vystavovatel si hradí nadstandardní vybavení své expozice (nadstandardem se rozumí nábytek, vitríny, podstavce, vnitřní členění své expozice, popř. vlastní grafika, která musí zohledňovat grafickou podobu české expozice). 

Bližší informace a podmínky účasti naleznete na https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podpora-exportu/ 

Firma se bude podílet částečně na úhradě technických služeb (alikvotní část celkových nákladů na elektřinu). Firmy, které budou vystavovat mimo společnou českou expozici, nemají nárok na žádný finanční příspěvek, ale mohou se zúčastnit doprovodných programů organizovaných MPO v rámci veletrhu. MPO hradí připojení elektřiny, přívod a odpad vody, všichni účastníci si hradí podíl na spotřebě energie a vody a na úklidu. Pojištění celé expozice hradí MPO, exponáty si musí pojistit vystavovatelé. 

Pro vystavovatele, kteří požadují větší plochu než 9m2 sdělujeme oficiální nájemné výstavní plochy:
EUR 139,60/ m2 + 19% MwSt. Předpokládaný doplatek za stavbu expozice: 2.000,-Kč/m2 

Informace o veletrhu:
I.H.M. je největším světovým veletrhem zaměřeným na malé a střední podnikání
. Minulého ročníku konání veletrhu I.H.M. se zúčastnilo 60 českých firem. Po Rakousku a Itálii měla Česká republika největší účast. Na veletrhu mají čeští výrobci ideální příležitost k přímému prodeji svých výrobků či k navázání nových obchodních vztahů. Veletrh je kontraktačně–prodejní!Veletrhu I.H.M. se letos zúčastnilo 1.065 firem ze 35 zemí na výstavní ploše 41.833m2. Veletrh navštívilo dohromady přes 175.000 návštěvníků! Nejvíce zahraničních návštěvníků přijíždí z Rakouska, Itálie, Švýcarska, Slovinska, Chorvatska a Česka. 

Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2007

POZVÁNKA PRO VYSTAVOVATELE s přihláškou

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/