Dotace zaměstnavatelům pro zřízení dětských skupin jsou již k dispozici Od 29. listopadu 2014 je účinná nová právní úprava v oblasti služeb péče o dět

04.12.2015

Zákon zakotvil nový typ služby péče o dítě od 1 roku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována na nekomerčním základě. Službu mohou poskytovat zaměstnavatelé či jiné subjekty (zpravidla neziskové organizace). Cílem je usnadnění rychlejšího návratu rodičů malých dětí do zaměstnání a možnost zaměstnavatelů poskytnout přímou službu péče o děti svým zaměstnancům..

Zákon zakotvil nový typ služby péče o dítě od 1 roku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována na nekomerčním základě. Službu mohou poskytovat zaměstnavatelé či jiné subjekty (zpravidla neziskové organizace). Cílem je usnadnění rychlejšího návratu rodičů malých dětí do zaměstnání a možnost zaměstnavatelů poskytnout přímou službu péče o děti svým zaměstnancům.
Nevýhodou právní úpravy je fakt, že služba není financována z veřejných zdrojů. Vybudování dětské skupiny, její provoz včetně zaměstnání pečujících osob tak musí zaměstnavatel hradit ze svého zisku. Proto upozorňujeme na možnost získat dotaci na provoz dětské skupiny z prostředků Evropského sociálního fondu. Pro žadatele z Prahy je vymezeno 118 mil. Kč a ostatní žadatele z ČR 882 mil. Kč. Výzvy pro žadatele o finanční podporu jsou již vypsány.
V příloze naleznete otevřený dopis ministryně práce a sociálních věcí s podrobnými informacemi k tématu.

Související soubory

Roušky a respirátory pro vaše zaměstnance skladem