Dotace na obnovu majetku poškozeného živelní pohromou pokračují

07.09.2007

Přibližně 150 milionů korun má nyní k dispozici ministerstvo pro místní rozvoj na obnovu majetku poškozeného v důsledku současných lokálních povodní a větrných smrští. Obce a kraje, které takové škody utrpěly, mohou požádat o finanční podporu ze státního programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní anebo jinou pohromou.

Finanční pomoc z tohoto programu odstartovala v únoru letošního roku a týká se živelních pohrom (např. orkánu, lokální povodně nebo sesuvu půdy), které nastaly nebo nastanou v letošním roce. Příjem žádostí proto dosud neskončil. Podpora se poskytuje formou investiční i neinvestiční účelové dotace.

Program slouží k rekonstrukci či opravě obecního nebo krajského majetku poškozeného živelní nebo jinou pohromou, popřípadě k pořízení nového majetku se stejnou funkcí, kterou měl ten zničený. Jde hlavně o mosty, místní komunikace, veřejná prostranství, obecní stavby a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury. Program neslouží k obnově bytového fondu ve vlastnictví obcí.

Žadatel o dotaci zašle ministerstvu pro místní rozvoj vyplněný formulář Žádosti o poskytnutí dotace z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Najde ho na internetových stránkách ministerstva v sekci Regionální politika pod odkazem Regionální programy MMR – 2007. Podpořené i nepodpořené projekty budou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva pro místní rozvoj a účastníci programu dostanou písemné vyrozumění o úspěšnosti či neúspěšnosti své žádosti.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/