Dostane se hospodářství Hongkongu do technické recese?

14/08/2019

Hongkongská ekonomika s ohledem na vnější i vnitřní okolnosti zpomaluje. Hrubý domácí produkt za 2. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostl jen o 0,6 % a po očištění od sezónních vlivů se ve srovnání s předchozím kvartálem dokonce propadl o 0,3 %. To je nejhorší výsledek v uplynulé dekádě. Pokles zaznamenal i export, import a tvorba hrubého domácího fixního kapitálu. Situaci zapříčinila jak obchodní a technologická válka mezi USA a Čínou, tak i vnitřní politické problémy, které přivedly do ulic protestující obyvatele.

Zveřejněné statistiky o vývoji hospodářství za 2. čtvrtletí potvrzují to, co ekonomové již očekávali. Další zhoršení ekonomických ukazatelů v podobě nejnižšího kvartálního růstu HDP v poslední dekádě o 0,6 % a mezi kvartály dokonce došlo k poklesu o 0,3 %, propad vnější poptávky po zboží a službách a související pokles exportu o 3,7 % v 1. čtvrtletí 2019 a o 5,4 % ve 2. čtvrtletí, který gradoval v samotném červnu poklesem o 10 %. Současně dovoz zaznamenal v uvedených kvartálech pokles o 4,2 % a 7 %. Objem vývozu i dovozu kontinuálně klesá měsíc po měsíci již od listopadu, resp. prosince minulého roku. Pozn.: český vývoz do teritoria za první pololetí tohoto roku zaznamenal ve srovnání s minulým rokem růst o 17,9 % na 4,8 mld. Kč, zatímco dovoz se snížil o 23,3 % na 1,1 mld. Kč.

Výsledky zahraničního obchodu ovlivnil obchodní a technologický spor mezi Čínou a USA, který se Hongkongu, jako významného centra tradingu a reexportu s kontinentální Čínou, významně týká. A prezidentem Trumpem oznámená nová cla ve výši 10 % na čínské zboží od září t.r. nebo odvetná opatření v podobě devalvace čínské měny nic dobrého nevěstí ani do budoucna.

Rovněž domácí soukromá spotřeba strádá a výhled je nejistý. U maloobchodního obratu vzrostl propad z 1,4 % v květnu na 6,7 % v červnu v meziročním srovnání. Zejména došlo ke snížení prodeje luxusních položek jako hodinky a šperky o 17,1 % v červnu t.r. a oděvů o 8,2 %. Negativní vývoj zaznamenal i sektor pohostinství, kdy se příjmy restaurací ve 2. čtvrtletí snížily oproti minulému roku o 0,4 % a po očištění od sezónního vlivu dokonce o 4,6 %. Inflace se v červnu 2019 zvýšila od konce minulého roku téměř o jedno procento na 3,3 %, zatímco nezaměstnanost zůstává na stejné úrovni 2,8 %.

Pokračující pouliční nepokoje v posledních dvou měsících vyvíjely tlak na maloobchod. Některé obchody byly dočasně uzavřeny. Mezinárodní image Hongkongu utrpěla. Snížil se počet obchodních cestujících i příliv kapitálu, stejně jako počet turistů a návštěvníků. To vše se promítlo do výsledků hospodářství a mělo vliv jak na činnost zejména malých a středních firem tak i individuálních osob. Mezinárodní ratingové instituce vyjádřily obavy z vlivu protestů na budoucí hospodářský vývoj v zemi.

Milan Vágner, konzul pro obchod a ekonomiku, Generální konzulát ČR v Hongkongu

/jak-na-