Dočasně dojde ke změně výše českého podílu při pojištění EGAP s platností do 31. prosince 2022

S platností od 5. července jsou aplikována nová pravidla pro určení a vyhodnocení podílu zboží a služeb českého původu na hodnotě vývozu nebo výroby pro nově uzavírané obchodní případy. Nově nastavený režim odstraňuje administrativní bariéry, zároveň umožňuje provádět transakce spojené s objemově menšími případy flexibilněji.

Podrobnosti v dopise.