Do mezirezortu byl vložen návrh novely stavebního zákona a jednotného environmentálního stanoviska

U vědomí současné složité ekonomické situace, krize ve stavebnictví, negativních dopadů válečného konfliktu na Ukrajině na stavební produkci by Hospodářská komora ČR uvítala formování takového regulatorního prostředí, které by umožnilo na situaci reagovat flexibilně a efektivně, s nezbytnou mírou právní jistoty.

Přestože Hospodářská komora ČR opakovaně žádala ministerstvo pro místní rozvoj o zapojení do diskuse a odbornou spolupráci na připravovaných změnách stavebního zákona, nebyla tato žádost vyslyšena. Nepovažujeme za příliš šťastné, že s ohledem na komplexnost problematiky a rozsah dopadů na odvětví se zásadním multiplikačním efektem pro celou ekonomiku, nebyl text pracovně konzultován se zástupci dotčených podnikatelů.

Paradoxní reakcí nedávné kritiky jakoby netransparentnosti legislativního procesu, údajně malého zapojení všech zainteresovaných a nepříliš otevřené komunikace při přípravě nového stavebního zákona je současné nulové zapojení všech oprávněných a zainteresovaných stakeholderů a netransparentně rychlá příprava nové legislativy.

Jak bylo již zveřejněno na webu HK ČR, lze ve stanovených termínech zaslat připomínky ke třem níže uvedeným návrhům, na jejichž přípravě se HK ČR nijak nepodílela: