Digitalizace katastru zrychlí, stoupnou poplatky

26.07.2007

Vláda urychlí digitalizaci katastru nemovitostí. K tomu musí personálně posílit katastrální úřady. Rychlejší digitalizaci mají financovat vyšší příjmy z poplatků za zápisy práv do katastru nemovitostí. Ty jsou dnes v tuzemsku jedny z nejnižších v Evropě. Pro určité typy převodů bude stanovena maximální částka. „Týká se to především zemědělců, kteří převádějí třeba více parcel najednou,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.

V současnosti jsou digitalizované katastrální mapy jen pro třetinu území republiky. Pokud by digitalizace pokračovala dosavadním tempem, trvala by podle odhadu ministerstva zemědělství dalších dvacet let. Snahou je vše stihnout již do roku 2015.

„Ročně se do digitální formy převedou katastrální mapy jen zhruba tří procent území republiky. Pomalý posun v digitalizaci katastru komplikuje nejen práci katastrálních úřadů, ale omezuje všechny, kteří tato data využívají – především kraje, obce, správce inženýrských sítí nebo realitní sektor,“ řekl Gandalovič. Snadná dostupnost digitálních dat katastru podle něho podpoří investice, rozvoj trhu s nemovitostmi a pomůže při každodenní správě, ochraně a rozvoji území. Výrazně se díky tomu zkrátí doba čekání na zápis do katastru nemovitostí.

„Doplnění parcel dosud evidovaných tzv. zjednodušeným způsobem do digitalizovaných katastrálních map je i příspěvkem k dokončení restitučního procesu,“ dodal ministr. Rok 2015, kdy chce mít Česko dokončenou digitalizaci, je také termínem, s nímž v této oblasti počítá Evropská unie.

Nezbytnou podmínkou zrychlení digitalizace je podle ministerstva personální posílení katastrálních úřadů. „Při současných kapacitách není možné cíl zajistit. Počet vkladů práv a dalších zápisů do katastru nemovitostí roste v posledních pěti letech až o pětinu ročně,“ řekl Karel Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Rychlejší digitalizaci mají financovat vyšší příjmy z poplatků za zápisy práv do katastru nemovitostí. V Česku je tento poplatek 500 korun, patří k nejnižším v Evropě a od roku 1994 se nezvýšil. Například na Slovensku se tyto poplatky zvedly dvakrát a činí v průměru dva tisíce slovenských korun za vklad. Nově se u nás má správní poplatek stanovit podle rozsahu požadovaného zápisu podle počtu nemovitostí. Zůstane zachována současná sazba 500 korun při zápisu k jednomu pozemku nebo budově. Základní sazba se bude násobit počtem nemovitostí, k nimž je zápis věcného práva navrhován. „U převodů rodinných domků se zahradou, které jsou nejčastější, by poplatek činil 1500 korun,“ uvedl Večeře.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/