Desítky programů pro cestovní ruch

22.05.2007

Cestovní ruch se významnou měrou podílí na tvorbě českého hrubého domácího produktu. Aby jeho význam neklesal, je třeba připravovat kvalitní turistické produkty a poskytovat odpovídající služby. Obě tyto sféry se staly základem 65 vzdělávacích programů v pěti projektech financovaných z Evropského sociálního fondu, které jsou v gesci ministerstva práce a sociálních věcí. Příjemcem 180 milionů korun je ministerstvo pro místní rozvoj a realizátorem agentura CzechTourism.

Cesta evropských peněz k příjemci není v tuzemsku nikterak snadná ani krátká. „Peníze jdou na vzdělávací programy, semináře a workshopy včetně odborných publikací, školicích materiálů, webových stránek, e-knihovny a podobně. Dva z programů už skončily a v rámci všech se proškolilo na 1500 osob,“ uvedla Blažena Křížová, ředitelka odboru cestovního ruchu ministerstva pro místní rozvoj. Do školení kvalitního personálu pro potřeby turistického ruchu aktivně vstupuje také Asociace hotelů a restaurací ČR, která má 847 členů se 30 tisíci zaměstnanci.

/jak-na-