Desítky podniků získaly mezinárodní standard Investor in People

25.06.2008

Čtyřicet podnikatelských subjektů získalo finanční podporu z národního projektu Standard rozvoje lidských zdrojů Investors in People. Vzdělávacích aktivit se zúčastnilo přes 270 personalistů a manažerů z podpořených společností. V rámci přípravy na udělení standardu žadatelé mohli dosáhnout na cenově zvýhodněný balíček, který jim umožňoval čerpání poradenských či hodnotitelských služeb v hodnotě až 200 tisíc korun. Malé a střední podniky mohly využít služby dokonce až za 320 tisíc korun.

Investors in People je mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, který sleduje schopnost podniku efektivně vést a rozvíjet zaměstnance. Osvědčení získaly pouze ty společnosti, které prokázaly špičkovou úroveň řízení lidských zdrojů. Vlastnictví osvědčení je důkazem, že pro společnosti je rozvoj jejich zaměstnanců stejně důležitý jako rozvoj podnikatelských činností. Standard není určen pouze pro určitý typ podniků nebo odvětví, zavést ho mohou jak soukromé společnosti, tak veřejné instituce či neziskové organizace.

„V posledních letech se pomalu stírají rozdíly mezi významem investic společností do technického vybavení provozoven a důležitostí nákladů vynaložených na zvyšování kvalifikace jejich zaměstnanců. To ostatně potvrzuje i zájem o osvědčení Investor in People. Společnosti působící na českém trhu pomáhají díky vzdělávání svých zaměstnanců zvyšovat konkurenceschopnost České republiky
ve světě,“ uvedla Alexandra Rudyšarová, pověřená řízením agentury CzechInvest.

Společnosti se zájmem o osvědčení Investor in People se mohly od roku 2006 až do konce roku 2007 zapojit do národního projektu Standard rozvoje lidských zdrojů, jehož cílem bylo podnikům poskytnout dotované poradenství právě na zavádění tohoto standardu. Národní projekt Standard rozvoje lidských zdrojů je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/