Den profesí v Opavských firmách

22.11.2007

Praktická zjištění ve firmách konkrétně dokumentují známý fakt, že dnes chybí odborníci i dělníci téměř ve všech technických profesích. Hospodářská komora, úřady práce, podniky i vzdělávací instituce dnes hledají formy, jak přiblížit tyto profese žákům základních škol, a tím pomoci při jejich rozhodování o budoucím povolání.

Praktická zjištění ve firmách konkrétně dokumentují známý fakt, že dnes chybí odborníci i dělníci téměř ve všech technických profesích. Hospodářská komora, úřady práce, podniky i vzdělávací instituce dnes hledají formy, jak přiblížit tyto profese žákům základních škol, a tím pomoci při jejich rozhodování o budoucím povolání. 

V úterý 20. listopadu 2007 proběhla v Opavě ve spolupráci s Hospodářskou komorou a dalšími regionálními partnery akce nazvaná „Projektový den profesí“. Hlavním smyslem pořádání projektových dnů je promítnout zvolená téma do všech vyučovacích předmětů a propojit praxi a teorii. Tato metoda vede ke kreativitě a vlastní činnosti žáka. Je to výuka v souvislostech. 

Jedná se o novou formu zprostředkování informací žákům základních škol v rámci kariérního poradenství, která je ověřována v rámci pilotního systémového projektu Institut trhu práce, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR spolu s dalšími partnery-Hospodářskou komorou ČR, Národním vzdělávacím fondem a úřady práce v pěti krajích České republiky. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění, rozšíření a modernizace služeb zaměstnanosti. 

Žáci druhého stupně Základní školy z Otické ulice v Opavě byli podle zájmů rozděleni do 13 skupin, které se v osm hodin ráno vydaly na exkurze do devíti opavských firem a na čtyři střední školy. 

V prvních třech vyučovacích hodinách se měli žáci seznámit s různými povoláními, která firmy potřebují. Jejich úkolem bylo zjistit o vybraných profesích co nejvíce informací a v následujících dvou vyučovacích hodinách zpracovat výstup, který potom představí svým spolužákům. 

Žáci navštívili strojírenské firmy jako je 1. Slezská strojní, a.s., BRANO a.s., FEMONT OPAVA s.r.o., OSTROJ a.s., Prestar, s.r.o., STROJÍRNA Vehovský s.r.o. Podívali se do provozu významného výrobce obalů Model obaly a.s., nebo na nábytkářskou výrobu HON-nábytek s.r.o. Někteří si pochutnávali na čerstvých koblihách z Otické pekárny. 

Aby byla skladba oborů úplná, byly do tohoto projektového dne zapojeny Střední zdravotnická škola; Střední škola Opava, Husova; SOU stavební a Střední škola poštovních a logistických služeb. Studenti středních škol připravili spolu se svými učiteli pro žáky ZŠ program. 

Výstupy, které následně děti zpracovaly, byly často velmi kreativní. Žáci použili jak propagační materiály z firem, tak informace z webových stránek, které doplnili o vlastní postřehy. 

Akce umožnila představit v průběhu jednoho dne opavské firmy žákům a učitelům základní školy tak, aby si mohli nenásilnou formou udělat obrázek o potřebách trhu práce v regionu. Jednalo se o pilotní akci, kterou podle prvních pozitivních ohlasů bude vhodné po podrobnějším vyhodnocení určitě opakovat v dalších základních školách. Někteří výchovní poradci už projevili zájem. 

Zdroj: Hospodářská komora ČR, projekt ITP, pracoviště Opava

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/