Delegáti výročního sněmu zvolili do čela hospodářské komory Petra Kužela

29.05.2008

Novým prezidentem Hospodářské komory České republiky se pro příští tři roky stal Petr Kužel. Z 252 odevzdaných hlasů delegátů XX. sněmu pro něho hlasovalo 215, proti bylo 32 a pět hlasů bylo neplatných. Dosavadní prezident HK ČR Jaromír Drábek se stal jejím čestným prezidentem. Delegáti volili i nové vedení komory. Viceprezidenty se pro další tříleté období stali Zdeněk Somr, Jan Wiesner, Pavel Bartoš, František Holec a Jan Novotný, který v této funkci vystřídal Petra Kužela. Delegáty sněmu pozdravil prezident republiky Václav Klaus a premiér Mirek Topolánek. Václav Klaus ocenil aktivity Hospodářské komory ČR v posledních letech a poděkoval odstupujícímu prezidentovi HK ČR Jaromíru Drábkovi za práci, kterou vykonal pro zlepšení podnikatelského prostředí. Mirek Topolánek poukázal na nadstandardní komunikaci kabinetu s Hospodářskou komorou ČR, konkrétně v případě projektu Czech POINT či odstraňování byrokratické zátěže a překážek v podnikání. Dále také při realizaci postupů směřující k zrušení investičních pobídek, odstranění protiústavních pasáží zákoníku práce, apod. Také on poděkoval Jaromíru Drábkovi.

Novým prezidentem Hospodářské komory České republiky se pro příští tři roky stal Petr Kužel. Z 252 odevzdaných hlasů delegátů XX. sněmu pro něho hlasovalo 215, proti bylo 32 a pět hlasů bylo neplatných. Dosavadní prezident HK ČR Jaromír Drábek se stal jejím čestným prezidentem. Delegáti volili i nové vedení komory. Viceprezidenty se pro další tříleté období stali Zdeněk Somr, Jan Wiesner, Pavel Bartoš, František Holec a Jan Novotný, který v této funkci vystřídal Petra Kužela. Delegáty sněmu pozdravil prezident republiky Václav Klaus a premiér Mirek Topolánek. Václav Klaus ocenil aktivity Hospodářské komory ČR v posledních letech a poděkoval odstupujícímu prezidentovi HK ČR Jaromíru Drábkovi za práci, kterou vykonal pro zlepšení podnikatelského prostředí. Mirek Topolánek poukázal na nadstandardní komunikaci kabinetu s Hospodářskou komorou ČR, konkrétně v případě projektu Czech POINT či odstraňování byrokratické zátěže a překážek v podnikání. Dále také při realizaci postupů směřující k zrušení investičních pobídek, odstranění protiústavních pasáží zákoníku práce, apod. Také on poděkoval Jaromíru Drábkovi.Dosavadní prezident HK ČR Jaromír Drábek se po dvou volebních obdobích ve funkci rozhodl již znovu nekandidovat. „Zastávám názor, že dvě funkční období jsou přiměřeně dlouhou dobou, po kterou je člověk schopen vnášet do manažerské práce něco nového, pracovat efektivně. Proto jsem se rozhodl již znovu nekandidovat, byť to stanovy komory umožňují. Před šesti lety jsem vstupoval na post prezidenta HK ČR s předsevzetím posílit její pozici a prestiž, vybudovat silnou a transparentní podnikatelskou samosprávu. Za uplynulých šest let bylo v tomto směru vykonáno mnoho, komora si našla své místo. Věřím, že v tomto duchu, byť třeba jinými cestami a novými postupy, bude HK ČR pokračovat,“ řekl Drábek. O jiné pozice v komorové struktuře volených představitelů se rozhodl neucházet. V současné době zastává post předsedy Mezinárodní obchodní komory v ČR (ICC). Za významné cíle, jichž se podařilo v průběhu jeho volebního období v komoře dosáhnout, považuje získání statutu povinného připomínkového místa v roce 2004. V legislativních změnách jsou to prosazené úpravy zjednodušující živnostenský zákon, zrychlení práce obchodního rejstříku, redukce požadovaných statistických údajů a návrh na rušení investičních pobídek.Jediným kandidátem na funkci prezidenta Hospodářské komory České republiky zůstal Petr Kužel. Ve své předvolební prezentaci před delegáty se zavázal navázat na oba své předchůdce – Jaromíra Drábka a Zdeňka Somra, který byl prezidentem komory od jejího vzniku v roce 1993 až do roku 2002. Petr Kužel by podle svých slov chtěl dát komoře dynamičnost, která patří k 21. století. „Hospodářská komora by měla být ještě více slyšet, měla by získat ještě větší vliv na rozvoj ekonomiky a razantněji se podílet na vytváření podnikatelského prostředí. Komora by také měla umět procesně ovlivňovat nejen naši národní legislativu, ale také lépe poznat legislativní prostředí evropské unie a podílet se i na jeho tvorbě,“ řekl nový prezident. K tématům, kterým by se HK ČR měla podle něho věnovat, patří také administrativní zátěž. Kužel považuje za reálné, aby její objem klesl v nejbližších letech o třetinu.  V proslovu nezapomněl na živnostníky, kteří jsou oporou celé ekonomiky nejen v České republice, ale v celé Evropské unii. Jim by podle Kužela měla být věnována zvláštní pozornost a podpora.Hospodářská komora ČR, která letos slaví patnáct let svého vzniku, sdružuje 14 tisíc podnikatelů zaměstnávajících přibližně dvě třetiny práceschopného obyvatelstva České republiky. Hospodářská komora ČR má v regionech zastoupení 14 krajskými hospodářskými komorami (KHK) a okresními hospodářskými komorami, které naleznete v sedmi desítkách měst České republiky. Oborovou část Hospodářské komory ČR tvoří osmdesát živnostenských společenstev. Většina členů HK ČR se ke komoře hlásí prostřednictvím regionální složky, živnostenská společenstva registrují zhruba třetinu (36 procent) členů.

/jak-na-