Další výzvy pro projekty z evropských peněz

20.09.2007

Čerpání peněz ze strukturálních fondů Evropské unie je možné zahájit ještě před ukončením vyjednání operačních programů s Evropskou komisí. Dospělo k tomu pracovní jednání orgánů působících v implementační struktuře Národního strategického referenčního rámce.

Každý řídící orgán má oprávnění vyhlásit výzvu a také rozhodnout o udělení podpory již dnes, a to v souladu s tuzemskou i unijní legislativou. Není tedy obecně nutné čekat až na schválení příslušného operačního programu Evropskou komisí. Případná rizika plynoucí ze skutečnosti, že o operačních programech se s komisí teprve jedná, si má zvážit každý řídící orgán sám.

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvem financí už začalo fungovat v roli Národního orgánu pro koordinaci, aby čerpání peněz bylo možné zahájit co nejdříve.

O finanční pomoci z evropských fondů jednali s Evropskou komisí také zástupci regionálních rad regionů soudržnosti České republiky. Podle prvního náměstka ministra pro místní rozvoj Milana Půčka je posun ve vyjednávání zřejmý. „V rámci čtyř regionálních programů byly vyhlášeny výzvy pro nové projekty a ostatní budou následovat,“ řekl Půček.

Regionální operační programy Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko vyhlásily výzvy na zajištění silniční sítě a technickou pomoc v září. Program Jihozápad vyhlásí výzvy pravděpodobně 24. září a program Střední Čechy 1. října. U programu Severozápad se s vyhlášením výzev počítá po schválení programu Evropskou komisí. Čerpání alokovaných prostředků pro rok 2007 se podle potřeby rozloží až do roku 2010.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/