Další Centrum interaktivní výuky otevřeno

26.06.2020 Tiskové oddělení

Střední škola automobilní a informatiky, nazývaná též „Weilovka“, je dalším odborně vzdělávacím zařízením, ve kterém se slavnostně otevřely čtyři multimediální třídy. Jednotlivé prostory s projektovým názvem Centra interaktivní výuky umožňují pražským pedagogům realizovat výuku s maximálním využitím technického vybavení díky projektu IKAP (Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství), magistrátu hl. města Prahy a pražské Hospodářské komory, která je partnerem projektu.

Ředitel školy Milan Vorel stručně představil výukové interaktivní pomůcky, včetně takových specialit jako vizualizér (zařízení sloužící ke snímání obrazu ve fyzické podobě a jeho převedení na podobu digitální), které zajišťují kvalitní platformou pro realizaci výuky.

Předseda představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy Roman Pommer uvedl, že interaktivní třídy představují největší objem finančních prostředků z projektu IKAP a doplnil: „Pražská komora se svým projektovým týmem a odborníky z magistrátu hl.m.Prahy má na starosti organizaci jejich vybudování ve školách. Pamětníci historického vybavení učňovských škol mohou posoudit, kam se výuka řemesla díky tomuto projektu dostává.“

Třídy lákají studenty nejen barevností provedení, ale i rozličnou digitální vybaveností. Přes pětadvacet PC stanic ve třídě, možnost zviditelnění každého řešení studenta na multimediální obrazovce, která supluje klasickou tabuli umožní jak skupinové, tak i individuální vzdělávání. V učebnách je použito i tzv. kognitivní osvětlení, které po rozsvícení připomíná slunečný den a je hygieniky hodnocené jako jedno z nejvhodnějších pro děti a mládež.

Ředitel školy Milan Vorel také zdůraznil specifiku 3D programů pro teorii a praxi výuky v automobilové oblasti, zejména její schopnost trojrozměrně ukázat danou součástku, ale i její uložení v konkrétním autě. Vizualizace problému slouží k rozpoznání poruchy a stanovení místa, kde se problém vyskytuje. Zainteresované firmy kvitují, že je dobré naučit se diagnostiku již ve škole. Program Crestron Airboard, neboli digitalizace textu psaného rukou, umožňuje žákovi připojit se k výuce odkudkoliv, plnit zadané úkoly, a jeho učiteli dává následně možnost kontroly a komunikace. Pandemie covidu 19 ukázala, jak potřebná tato zařízení jsou.

Systémy umožňují další novinku, a to vyhodnotit plnění úkolů studentů procentuálně, žák tak místo známek získává reálné motivační hodnocení své práce. Učitel také vidí na svém centrálním počítači, co žák v konkrétní dobu dělá nejen ve třídě, ale i ve vzdáleném připojení.

V rámci průběžného hodnocení jednotlivých aktivit tohoto projektu se Roman Pommer s viceprezidentkou Hospodářské komory Irenou Bartoňovou Pálkovou, která se také slavnostního otevření zúčastnila, shodli na tom, že by bylo správné využít tyto konkrétní pražské zkušenosti a implementovat jednotlivé aktivity na podporu řemeslného vzdělávání i přes další krajské komory.

Hostivařská „Weilovka“ má už díky projektu IKAP také funkční Polytechnická hnízda, neboli učebny zaměřené na mechaniku a robotiku. Zpětná vazba učitelů základních škol, kteří chodí s žáky 2. stupně do odborných učilišť, je podle vedení školy velmi pozitivní. „Vidět na jednom místě digitální třídu, další s robotickými stavebnicemi s funkčními vozítky, a poté i tu klasickou dílnu s ponkem, šroubováky, hřebíky a kladívky, umožňuje vnímat opravdovou šíři řemesla a motivovat rodiče ke správné volbě studia a profesního uplatnění jejich děti,“ doplnil Roman Pommer.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/