Cyklus vzdělávacích seminářů „EU fondy – AKTUÁLNĚ“ odstartoval v Praze

22.02.2008

Evropské fondy – AKTUÁLNĚ, to je název cyklu seminářů Hospodářské komory ČR a Unie malých a středních podniků, který dnes odstartoval v Praze. Zahájení se kromě jiných zúčastnila i Irena Moozová, vedoucí evropského zastoupení evropské komise v České republice, náměstek pro evropské záležitosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR Daniel Toušek, prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek či předseda Unie malých a středních podniků David Šeich.

Semináře tohoto cyklu jsou zaměřené na financování podnikatelských projektů z evropských fondů v rozpočtovém období 2007 – 2013. Nad otázkami možností dotačních titulů i ryze praktickými radami se budou moci sejít čeští podnikatelé v tomto roce ještě šestnáctkrát, vždy v některém z krajských měst. Semináře se soustředí na praktickou stránku procesu podávání žádosti o dotace a informují o veškerých možnostech čerpání evropských fondů, určeny jsou především pro podnikatele z řad malých a středních, pro členy profesních a zájmových organizací v oblasti malého a středního podnikání a pro zástupce místní, regionální a krajské správy.

Podobný cyklus seminářů se uskutečnil již v roce loňském, zájem podnikatelů byl přitom nebývalý, proto se jej organizátoři rozhodli v aktualizované a lehce pozměněné formě zopakovat. „Programovací období 2007 – 2013 považuji za klíčové z pohledu dalšího směřování českého hospodářství. Pět miliard eur alokovaných na podporu podnikání alokovaných pro těchto sedm let je natolik vysoká částka, že má šanci naplnit cíl o vytvoření silné a konkurenceschopné české ekonomiky. Je ale třeba dokázat prostředky nejen získat, ale také efektivně využít, tak aby posloužily dlouhodobému rozvoji firmy,“ řekl prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek.

Předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich ocenil, že na rozdíl od loňského cyklu je tento veden v mnohem konkrétnějších souvislostech. Ještě před rokem nebyla výsledná podoba programů zřejmá, což v některých případech můžeme říci dosud, situace se ale v mnohém vyvinula: „Zatímco loňský cyklus vzdělávacích seminářů probíhal převážně na abstraktní úrovni diskuzí o připravovaných programech nového období, tak letošní cyklus seminářů se již nese v duchu finalizace a zhmotnění těchto programů do podoby postupného otevírání všech výzev, o kterých vás na těchto seminářích chceme informovat.“

„Při zpracování projektu je potřeba se zaměřit na to, co chceme těmito projekty vytvořit v rámci našeho podnikatelského záměru a také zvážit možnosti finanční udržitelnosti daného projektu a nezaměřovat se primárně na získávání prostředků z fondů EU,“ upozornil podnikatele náměstek pro evropské záležitosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR Daniel Toušek. To je podle jeho slov jedním z opakujících se nedostatků z předcházejícího období 2004 – 2006, kdy byly realizovány projekty bez dostatečné poptávky po jejich produktech, často například v oblasti vzdělávání. Jejich udržitelnost je následně velmi problematická a podle Touška nelze spoléhat na zajištění dalších finančních podpor ze strany státu. Náměstek ministra pro místní rozvoj také seznámil účastníky konference se čtyřmi prioritami, na které se v rámci čerpání z fondů EU zaměřila Česká republika, aby vytvořila vhodné podmínky pro rozvoj podnikání u nás a celkově tak vedla k rozvoji ČR jako celku. Jako příklad uvedl snahu ministerstva o prosazení zlepšení procesu stavebního řízení nebo příklady urychlovacích metod při procesu čerpání evropských prostředků.

Ředitel sekce strukturálních fondů Ministerstva zemědělství ČR Pavel Sekáč představil podrobně Program rozvoje venkova s vyjednanou částkou 3, 6 mld. EURO na sedm let pro český venkov a ředitel Sekce strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Petr Štěpánek vystoupil se svým příspěvkem „Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace (OPPI)“, ve kterém představil jednotlivé priority programu a desatero důležitých rad pro žadatele o dotace. O podpoře podnikání v Praze v rámci Operačního programu Adaptabilita a Operačního programu Konkurenceschopnost pohovořil zástupce evropských fondů EU Magistrátu hl. města Prahy.

Zástupce generálního partnera Telefoniky O2 Petr Očko vyjádřil přání společně pomáhat a poskytovat rady podnikatelům při čerpání evropských prostředků, které povedou k rozvoji jejich podnikání a celkovému zlepšení jejich konkurenceschopnosti u nás i ve světě: „V programech strukturálních fondů EU vidím značnou příležitost ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků. Aby však žadatelé o dotace mohli být úspěšní, je třeba zvolit vhodné projekty. Po svém nástupu do Telefónica O2 jsem byl příjemně překvapen, kolik řešení financovatelných z evropských fondů je zde možno realizovat, pokud máte tu správnou vizi. Obrovské možnosti podle mne skýtá propojení nových technologií – datových sítí, mobilních sítí, technologií jako GPS a GSM či třeba IPTV. A to vše způsobem, který je „uživatelsky přátelský“ a neklade veliké nároky na technické znalosti uživatele – ať už jím je podnikatel, státní úředník či obecně občan.“

Prezentace (pdf):
Michal Struha
Petr Štěpánek
Pavel Sekáč
Petr Očko
Renata Dvořáková
Martin Dohnal

Další ze seminářů se uskuteční již příští týden (29. 2.) v Brně, následovat budou (20. 3.) Střední Čechy, (31. 3.) Karlovy Vary, (10. 4.) Hradec Králové, (24. 4.) Ústí nad Labem, (7. 5.) Ostrava, (22. 5.) Olomouc, (5. 6.) Liberec, (19. 6.) Pardubice, (26. 6.) Zlín, (11. 9.) České Budějovice, (18. 9.) Plzeň, (2. 10.) Jihlava, (16. 10.) Střední Čechy, (30. 10.) Brno, a na závěr (13. 11.) opět Praha. Registrovat se můžete zde.

 

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/