Cyklus seminářů Financování podnikání uzavřela Jihlava

22.05.2009

Závěrečný seminář, který pořádala Hospodářská komora, ve spolupráci s partnery se uskutečnil v Jihlavě. Seminář se věnoval třem tématům Přístup ke kapitálu, Poradenství pro podnikatele a Úsporná opatření. Celým seminář slovem provázela Jana Francová z Hospodářské komory České republiky. Na úvod přivítala všechny přítomné v sálu a představila průběh semináře.

Na její slova navázal Karel Vaverka z Krajské hospodářské komory kraje Vysočina. Přítomné přivítal a stručně představil roli a služby hospodářské komory a krátce pohovořil na téma finanční krize.

První blok odstartoval Josef Tureček z komerčního centra České Spořitelny, který ve své prezentaci uvedl hlavní faktory, jež ovlivňují získání úvěru a jeho cenu. Na jeho slova navázala Jitka Pospíchalová ze společnosti Grantika České Spořitelny a.s., která upozornila posluchače na možnost předložení projektové žádosti v roce 2009 a možnost nastavení začátku realizace projektu až na pozdější dobu, kdy už bude opět nastartován ekonomický růst, např. na rok 2011. „V tom případě může dotace výrazně přispět k posílení konkurenceschopnosti firmy.“

Druhý blok patřil Enterprise Europe Network, za kterou vystoupil Václav Suchý a Představil posluchačům tzv. Evropské rámcové programy pro podporu inovací a rozvoje malých a středních podniků.

Třetí blok byl věnován informační technologii. Kde vystoupil za společnost Telefónica O2 Petr Očko.Představil služby společnosti a jejich výhody pro malé a střední firmy. Na podzim roku 2008 byl spuštěn webový portál www.grantovyporadce.cz, kde mají podnikatelé přístup ke komplexnímu grantovému poradenství a také portál www.o2profirmy.cz, kde se mohou malé a střední firmy seznámit s komunikačními řešeními šitými na míru. Na něj navázal Jakub Kvaček, ze společnosti Microsoft a zaměřil ve svém vystoupení zejména na úsporná opatření firem a navrhl jim konkrétní příklady, jak optimalizovat náklady na pořízení a provoz IT vybavení.

Prezentace: (ppt)
Josef Tureček
Jitka Pospíchalová
Václav Suchý
Petr Očko
Jakub Kvaček
Petr Štos

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/