Čunek chce snížit byrokracii

22.05.2007

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek chce odstranit zbytečnou byrokracii v rámci stavebního řízení. Uvedl to na semináři E-government na stavebních úřadech – aplikace stavebního zákona v praxi, který pořádal výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu. Čunek hovořil o nutné součinnosti stavebních úřadů s orgány chránícími veřejné zájmy.

„Pokud je tentýž úřad v postavení několika dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, vydává takzvané koordinované závazné stanovisko zahrnující požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí. Jde nám o to, aby obíhaly papíry, nikoli lidé,“ uvedl Čunek.

Zjednodušení stavebního řízení si stavebníci slibovali od nového stavebního zákona, který nabyl účinnosti na počátku letošního roku. Podle ministerstva pro místní rozvoj se zákon snaží koordinovat fungování úřadů tak, aby šetřil čas žadatele-stavebníka. Povinnost opatřovat si množství vyjádření a razítek je totiž jednou z nejvíce kritizovaných částí celého procesu stavby.

Zástupcům městských a stavebních úřadů slíbil Čunek urychlené zpracování jejich podnětů k usnadnění aplikace nového stavebního zákona do praxe a co nejrychlejší přípravu novely některých paragrafů zákona. Ministr se rovněž zasadí o prodloužení platnosti územně-plánovací dokumentace tak, aby v se v období přechodu na nový stavební zákon nezastavilo územní plánování.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/