ČSÚ děkuje podnikatelům

Posláním Českého statistického úřadu (ČSÚ) je zveřejňování souhrnných statistických informací. K tomu účelu získává údaje prostřednictvím statistických výkazů a z administrativních zdrojů. Při sdílení administrativních dat se opírá o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2009 o evropské statistice, které deklaruje právo národních statistických úřadů na rychlý a bezplatný přístup k administrativním zdrojům dat. ČSÚ v roce 2021 využívá přes 100 administrativních zdrojů a jejich počet tak přesahuje počet statistických zjišťování (92).

ČSÚ kontinuálně jedná se správci administrativních zdrojů o sdílení dalších dat. Aktuálním příkladem je finalizace dohody s Generálním finančním ředitelstvím o sdílení rozšířené sady dat z daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob od zdaňovacího období 2019. Na základě již převzatých dat se začaly vytvářet modely pro odhady dat a upravovat jednotlivé části nejrozsáhlejšího výkazu P 5-01 tak, aby zátěž podnikatelů byla co nejnižší. Využití dat se projeví i v počtu oslovených podnikatelů. Odhaduje se, že administrativní zátěž by mohla vést k jejímu snížení o cca 20%, u skupiny mikro a malých účetních jednotek o více než 25%. Cílem je i zamezení zařazení mikro jednotek (bez zaměstnanců, s nízkým obratem a aktivy) do výběrového souboru.

Z celkového počtu 1,4 milionu aktivních ekonomických subjektů zapsaných v registru ekonomických subjektů (RES) se respondenty statistických zjišťování stalo v roce 2021 celkem cca 140 tisíc subjektů. Statistickým výkaznictvím bylo osloveno necelých 100 tisíc podnikatelů.

ČSÚ chápe složitou situaci našich podnikatelů, proto při plnění jejich povinností jim vychází co nejvíce vstříc, například elektronickým sběrem dat, předáním metodik, osobními konzultacemi. I prostřednictvím Hospodářské komory ČR prosí všechny podnikatele o zaslání výkazů. Zejména v této mimořádné době jsou získaná data důležitá pro sestavování ekonomických a sociálních ukazatelů, pro tvorbu kvalitních statistických informací. Zcela chápeme, že vyplnění výkazů může činit potíže, ale právě pro závažnost situace budou aktuální údaje velice žádané a potřebné. Děkujeme všem podnikatelům, kteří vyplněné výkazy zasílají. Spolupracují tak na tvorbě kvalitních oficiálních statistik v ČR.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/