Cross Culture Training: nová služba agentury CzechTrade

05.06.2007

V rámci podpory českých exportérů při vstupu na zahraniční trhy nabízí agentura CzechTrade speciálně zaměřená školení – cross culture training. Jedná se o trénink sestavený na zakázku pro klienta, který má zájem o určitou zemi a slouží jako aktivní příprava zaměstnanců před plánovanou expanzí v konkrétní zemi.

V rámci podpory českých exportérů při vstupu na zahraniční trhy nabízí agentura CzechTrade speciálně zaměřená školení – cross culture training. Jedná se o trénink sestavený na zakázku pro klienta, který má zájem o určitou zemi a slouží jako aktivní příprava zaměstnanců před plánovanou expanzí v konkrétní zemi.

Posláním vládní agentury CzechTrade je poskytování odborné podpory českým firmám při jejich pronikání na zahraniční trhy. Nejde přitom zdaleka jen o pomoc, vázanou na konkrétní obchodní případy, vyhledávání vhodných obchodních partnerů nebo zastupování firem na tematických veletrzích. Specialisté na jednotlivé země, kde má CzechTrade svá zastoupení, pomáhají pochopit a zvládat i záludnosti, vyplývající z rozdílných sociálních, společenských, kulturních a náboženských tradic.Právě tyto zdánlivě často nedůležité rozdíly ve společenských zvycích totiž velmi často mohou výrazným způsobem ovlivnit výsledek obchodu.

Máte rýmu? Není nic jednoduššího než vytáhnout z kapsy kapesník, uvolnit si ucpaný nos a kapesník strčit zpátky do kapsy. No a co? V některých především asijských zemích nehorázný prohřešek, díky němuž získáte u obchodního partnera okamžitě minusové body. Nezkoušejte pozvat muslimského partnera na skleničku nebo pravou domácí zabijačku. Nesmějí se vaši zahraniční partneři při společné večeři vašim jindy osvědčeným fungujícím vtipům? Možná jste je právě nehorázně urazili.

Můžete přicházet se sebeatraktivnější nabídkou, kontrakt je ztracen. Pro úspěšný obchod je nutný respekt a vzájemná důvěra. Pro navázání takového vztahu v zahraničí, především v zemích vzdálenějších, je nutná dobrá znalost místního prostředí a jeho akceptace.

V rámci podpory českých exportérů při vstupu na zahraniční trhy nabízí agentura CzechTrade speciálně zaměřená školení – cross culture training. Jedná se o trénink sestavený na zakázku pro konkrétního klienta, který má zájem o určitou zemi. „Informace o specifikách té které země poskytujeme už dlouhodobě našim klientům v rámci standardních konzultací. Cross culture training je de facto nový produkt, který nabízíme českým exportérům jako aktivní přípravu před plánovanou expanzí v konkrétní zemi. Stále platí, že „štěstí přeje připraveným“, uvádí generální ředitel CzechTrade Ivan Jukl. Interkulturální trénink není přitom určen zdaleka jen pro hlavní skupinu klientů agentury, kterou tvoří malé a střední firmy.

Jako jedna z prvních si speciální trénink svých zaměstnanců od vrcholového managementu po obchodní zástupce objednala nadnárodní farmaceutická skupina Zentiva, a to konkrétně pro důkladné seznámení se s nástrahami, které na ně mohou číhat v Turecku, kam je v poslední době pozornost Zentivy upřena.

Více informací podají zájemcům regionální konzultanti agentury CzechTrade.

Zdroj: CzechTrade
Převzato z portálu BusinessInfo,
www.businessinfo.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/