ČR stále postrádá sjednocenou základní vizi, jakým směrem by se měl rozvoj čisté mobility a jeho podpora ubírat

24.07.2018 Tiskové oddělení

Na zasedání Dopravní sekce Hospodářské komory ČR v červnu byl projednán dosavadní postup veřejné správy v oblasti snižování emisí z dopravy a čisté mobility. Zároveň je dnes projednávána na schůzi vlády informace o plnění opatření Národního akčního plánu čisté mobility za rok 2017.

Podrobnosti v tiskové zprávě

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/