ČR nemusí zaplatit společnosti ArcelorMittal

27.03.2008

Česká republika nemusí zaplatit společnosti ArcelorMittal ani korunu. Rozhodlo o tom rozhodčí řízení vedené u International Chamber of Commerce (ICC) v Paříži, v němž společnost ArcelorMittal požadovala po ČR zaplacení 5,79 mld. Kč.

Česká republika nemusí zaplatit společnosti ArcelorMittal ani korunu. Rozhodlo o tom rozhodčí řízení vedené u International Chamber of Commerce (ICC) v Paříži, v němž společnost ArcelorMittal požadovala po ČR zaplacení 5,79 mld. Kč.

Arbitrážní nález ve věci rozhodčího řízení mezi ČR a společností ArcelorMittal obdrželo Ministerstvo financí České republiky. Stojí v něm, že veškeré nároky ArcelorMittal byly odmítnuty a navíc bude ČR uhrazena plná výše nákladů na právní zastoupení (asi půl milionu eur). Ve stejné věci úspěšně čelilo MF ČR žalobě od spol. Petrcíle opět na stejnou částku 5,79 mld. Kč. V nejhorším případě tak mohla ČR zaplatit cca 11,6 mld. Kč za stále stejných 14 procent akcií Nové Huti. Nyní je jasné, že ČR není povinna hradit ani haléř. Paralelní žaloba spol. ArcelorMittal vůči ČR na základě dohody o podpoře a ochraně investic s Nizozemím (londýnská BIT arbitráž) je stále od listopadu přerušena. Jednání o kompromisním řešení pokračují, pozice ČR se však novým verdiktem posílila.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/