ČOV: Praktický manuál, jak používat olympijskou symboliku

To nejcennější, čím olympijské hnutí disponuje, je olympijská symbolika. Proto si ji důsledně chrání. „Její zneužití je dost časté, ale mnohdy vyplývá pouze z neznalosti,“ říká Alena Kindová, tajemnice Českého olympijského výboru a vysvětluje, co vše olympijská symbolika zahrnuje: „Jedná se o olympijské kruhy, vlajku, heslo, oheň, pochodeň, hymnu, emblémy a výrazy – olympijský či olympiáda. Olympijské kruhy se v období těsně před a v době olympiády objevují snad na každém rohu a výloze. Povědomí o tom, že jejich použití je přísně chráněno zákonem č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik, je však napříč laickou i právní veřejností stále ještě mizivé.“

Na následujících řádcích se dozvíte, jaká jsou pravidla jejího užívání.

Český olympijský výbor je garantem řádného užívání symboliky na našem území. „Musíme tedy zabránit jejímu vědomému i nevědomému zneužívání, aby nebyla devalvována exkluzivní práva olympijských partnerů, kteří investují prostředky na podporu olympijského hnutí a sportovců obecně,“ vysvětluje Kindová. Práva k využívání symboliky náleží výhradně Mezinárodnímu olympijskému výboru a ten také může dát k veškerým svým právům nebo jejich části licenci za podmínek, které stanoví výkonný výbor.

Užití symboliky je tedy vyhrazeno pro partnery či dodavatele Mezinárodního nebo Českého olympijského výboru a povolit ho mohou pouze MOV, ČOV v zastoupení Českou olympijskou (ČO), jakožto výhradní marketingovou agenturou ČOV. „Olympijská symbolika nemůže být bez předchozího svolení použita například na zboží, v obchodních názvech, v reklamě či v korporátních materiálech,“ vypočítává Kindová. „Nezákonné je také vytváření neoprávněných spojení – třeba billboard s gratulací olympijskému vítězi nebo reklama na zboží s vyobrazením pěti kruhů či slovním spojením obsahující „olympiáda“, „olympijský“ a podobně.“ Tento zákaz se vztahuje nejen na samotná olympijská symbolika, ale rovněž i na jakékoliv označení, které tvoří nebo obsahuje tato symbolika či jejich část.

Obecně lze říci, že jakákoliv odvozená symbolika či emblémy, které byly vytvořeny konkrétním Organizačním výborem olympijských her (např. Organizační výbor XXIV. zimních olympijských her, které se konají v Pekingu 2022) pro konkrétní olympijské hry, jsou chráněny a jejich komerční užití je dovoleno pouze marketingovým partnerům konkrétního Organizačního výboru a partnerům Mezinárodního olympijského výboru. Český olympijský výbor pak může v souladu s pravidly Organizačního výboru takovouto symboliku používat pouze ke specifické komunikaci týkající se konkrétních olympijských her, nikoliv však k vlastní propagaci či jiným komerčním účelům. V žádném případě však při užití této symboliky nesmí být vytvořena jakákoliv asociace mezi symbolikou vytvořenou pro konkrétní olympijské hry a jakoukoliv třetí stranou.

Cíl? Předcházet neoprávněnému komerčnímu využití

Pro účely zpravodajství je možné použít olympijské symboliky bez souhlasu, a to textem i obrazem. Nicméně nesmí vzniknout spojitost mezi užitím v redakční části a komerční prezentací, to znamená inzerátem.

„Matematické olympiády a jejich obdoby jsou povoleny, pokud se jedná o ryze nevýdělečný projekt, většinou edukativní, a není zde prezentován žádný komerční partner,“ říká Kindová. „Je ale nutné o povolení zažádat a obdržet ho v písemné formě od ČOV nebo ČO ještě před realizací projektu. Jinak se jedná o neoprávněné užívání olympijské symboliky. Stejně je to také s užitím olympijských výrazů v názvu domény.“

Primárním cílem ochrany olympijské symboliky není bránit fanouškovství, ale předcházet neoprávněnému komerčnímu využití. V této souvislosti Český olympijský výbor vydává Metodiku užívání olympijské symboliky, tak aby dostal do povědomí širší veřejnosti omezené užití odvozených olympijských symbolik vytvořených pro konání konkrétních olympijských her. ČOV sleduje zejména ambush marketing, kdy se komerční subjekty pokoušejí přimknout k olympijským hrám a využít jejich významu ve svůj vlastní prospěch, kterého by jinak nedosáhly, a to, aniž by se podílely na financování olympijského hnutí a sportovního prostředí. „V takovém případě vždy požadujeme okamžité zastavení těchto aktivit. Můžeme také požadovat peněžitou náhradu škody,“ dodává Kindová. „Peníze pak putují do České olympijské nadace, která pomáhá sportovat dětem ze sociálně slabších rodin.“

Podrobné informace o užívání olympijských symbolik najdete ZDE a pravidlo 40 TADY.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/