Co čeká podnikatele? Podle Martina Římana méně papírování a levnější technické normy

08.01.2008

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman hodnotil uplynulý rok a představil priority pro ten letošní. Nejdůležitějším loňským počinem jeho resortu byla podle ministrových slov příprava novely živnostenského zákona, která představuje největší zjednodušení této podnikatelské legislativy od roku 1991. Připomněl také vznikající mimosoudní platformu pro řešení spotřebitelských sporů, na níž se podílí také Hospodářská komora ČR a svazy na ochranu spotřebitele. V letošním roce chce ministerstvo například pracovat na redukci statistických zjišťování a pomoci podnikatelům k levnějším a dostupnějším technickým normám. Mají zmizet některé úřady, které patří do resortu ministerstva průmyslu a obchodu. Pracovat se bude také na přípravě paragrafovaného znění zákona o volném pohybu služeb. Aktualizace se dočká státní energetická koncepce, novela čeká energetický zákon a státní zkušebny se budou privatizovat.

 

Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman hodnotil uplynulý rok a představil priority pro ten letošní. Nejdůležitějším loňským počinem jeho resortu byla podle ministrových slov příprava novely živnostenského zákona, která představuje největší zjednodušení této podnikatelské legislativy od roku 1991. Připomněl také vznikající mimosoudní platformu pro řešení spotřebitelských sporů, na níž se podílí také Hospodářská komora ČR a svazy na ochranu spotřebitele. V letošním roce chce ministerstvo například pracovat na redukci statistických zjišťování a pomoci podnikatelům k levnějším a dostupnějším technickým normám. Mají zmizet některé úřady, které patří do resortu ministerstva průmyslu a obchodu. Pracovat se bude také na přípravě paragrafovaného znění zákona o volném pohybu služeb. Aktualizace se dočká státní energetická koncepce, novela čeká energetický zákon a státní zkušebny se budou privatizovat. EnergetikaNovela zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích přinese zjednodušení podnikání v energetických odvětvích. Například malí a střední podnikatelé v energetice (výrobci do 30 MWe) nebudou muset předkládat Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy. Zjednodušit se má také udělování licencí na výrobu elektřiny a tepla z malých zdrojů. Snižování administrativní zátěžeŘíman chce zavést paušál místo knih jízd. Podnikatel pak zaplatí za používání vozu pro soukromé účely paušál a nebude muset každý měsíc vykazovat, pro jaké účely použil svůj automobil.Ministr chce věnovat pozornost i normám, s nimiž se podnikatelé setkávají. Ze 148 je jich nyní sedmdesát rozpracováno. Jsou to normy mimo působnost ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se například o zákon o obalech, kde je návrh na snížení, popřípadě zrušení registračních poplatků. Dále třeba legislativa týkající se autorských odměn z prodeje kopírek, která vede k absurdním situacím, kdy člověk musí platit autorský poplatek za to, že si kopíruje vlastní dílo. „Je to nimravá práce mimo záři reflektorů. Tyto věci znepříjemňují podnikatelům život. Platí o nich, že stokrát nic umořilo – a teď nevím, jestli vola nebo osla. Nejspíš oba,“ podotkl Říman.Ministerstvo průmyslu a obchodu také hodlá snížit rozsah statistických zjišťování, která zajišťuje. Po loňské redukci jich zbylo 32, letos má jejich počet klesnout na polovinu. Některá statistická šetření zjišťují ukazatele, které ministr označil za absurdní. Patří sem například počet dopřádacích vřeten, produkce dřevěných pražců, sloupů a tyčí, skládacích krabic z papíru či gramofonových desek. „Respondentům ubyde vyplňování 350 tisíc kolonek a toto snížení administrativní zátěže uspoří podnikatelům přibližně 35 tisíc hodin. Úspora ve finančním vyjádření se má pohybovat mezi čtyřmi až šesti miliony korun za rok,“ uvedl Říman.Změny se týkají i technických norem, které jsou podle podnikatelských svazů a cechů drahé a dlouho se na ně čeká. Do budoucna se mají podle Římana distribuovat elektronicky a tím se jejich cena výrazně sníží. Ke zlevnění norem přispěje také sloučení Českého normalizačního institutu s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Redukce počtu zaměstnanců povede až padesátiprocentním úsporám v jejich hospodaření. „Podnikatelé dosud platili za technické normy zhruba sto milionů korun za rok. Tyto prostředky šly z části na úhradu tvorby technických norem, z části na provoz Českého normalizačního institutu. Jeho činnost transformací zlevní a ceny technických norem klesnou až o padesát procent,“ řekl Říman. Operační programyMinimálně z devadesáti procent chce ministr průmyslu a obchodu vyčerpat do konce letošního roku evropské prostředky z Operačního programu Průmysl a podnikání na roky 2004 až 2006. „Za úspěch bych považoval čerpání 95 procent financí. Chci však zdůraznit, že to, kolik se vyčerpá, je dnes čistě věcí schopností žadatelů ukončit projekty v řádném termínu. A ten je zhruba v polovině letošního roku. Jinak nebude možné stihnout proplacení prostředků do konce letošního roku,“ zdůraznil Říman. Lhůta pro proplácení financí z tohoto programu končí letošním Silvestrem.Pokud jde o nový Operační program Podnikání a inovace, letos má být vyhlášeno patnáct výzev, pět z nich už ministerstvo vyhlásilo na začátku roku. Devět výzev už bylo vloni. Směrnice o službách na vnitřním trhuSměrnici je třeba transformovat do naší legislativy. „Jde v deregulačním úsilí dál, než jsme kdy postoupili,“ konstatoval Říman. Zásadním přínosem zákona o volném pohybu služeb je zavedení procedury tichého souhlasu. To znamená, že pokud žadatel nedostane v uvedené lhůtě od úřadu vyrozumění, považuje se to za souhlas s jeho žádostí. „Velký úklid“ v resortu průmyslu a obchodu Do konce příštího roku chce Říman dokončit výmaz státních podniků z obchodního rejstříku. Šest výzkumných a zkušebních ústavů, které fungují jako státní podniky pod ministerstvem průmyslu a obchodu čeká privatizace. Ministerstvo bude klást důraz na co největší záruky, že se nedostanou například do rukou zahraničních subjektů, které je následně zavřou. To by znamenalo, že čeští podnikatelé by museli za certifikací jezdit do zahraničí.Zrušení letos čeká na Testcom. Jeho agendu převezme Český metrologický institut a další státní organizace.Akce „kulový blesk“ pak čeká zhruba tisíc pracovníků vybraných podřízených organizací ministerstva z celkem jedenácti pražských budov do jedné administrativní budovy na okraji metropole. Ministerstvo vypíše výběrové řízení, z něhož má získat příslušný komplex výměnou za jedenáct budov plus odpovídající doplatek. Synergické efekty v podobě jedné správy budovy, autodopravy, osobního oddělení a podobně přinesou podle Římana úsporu desítek milionů ročně z prostředků státního rozpočtu. Co přinesl rok 2007Kromě už zmíněné přípravy novely živnostenského zákona byla zrušena povinnost mít registrační pokladny a platit minimální daň.Dohoda mezi ministerstvem průmyslu a obchodu s Českou obchodní inspekcí o společných kontrolách sníží jejich počet u jednotlivého podnikatele a zkrátí jejich trvání. Změna se dotkne zhruba dvaceti tisíc kontrol a uspoří dvacet tisíc kontrolních hodin za rok. Pokuty bude ukládat pouze jedna z institucí. Podobné dohody uzavřela Česká obchodní inspekce vloni i s dalšími státními kontrolními orgány (Generálním ředitelstvím cel, Českou inspekcí životního prostředí a Českým telekomunikačním úřadem).V listopadu loňského roku schválila vláda model „zelených karet“. Nyní se připravuje legislativa o pobytu cizinců a o zaměstnanosti. „Zelené karty“ mají pomoci řešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků, s nímž se tuzemské firmy potýkají stále citelněji.Od poloviny loňského roku začala platit novela zákona o investičních pobídkách, která usnadňuje přístup domácím firmám k těmto výhodám. Pomoc se zaměří na regiony s vysokou nezaměstnaností, na projekty které zapojí nové a náročné technologie. Daňové prázdniny se zkrátily o polovinu z deseti na pět let. Nyní se má podle ministra průmyslu a obchodu vyhodnocovat její dopad. „Domnívám se, že výsledkem bude utlumení investičních pobídek do zpracovatelského průmyslu, respektive jejich zrušení. Podpora se zaměří na sofistikované činnosti, možná i na filmový průmysl,“ uvedl Říman.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/