Chemie pomáhá: Dekarbonizace i naše závislost na zemním plynu mají řešení

Kulatý stůl na téma CO2 Z POHLEDU CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY uspořádal viceprezident Hospodářské komory ČR Radek Jakubský. Ten společně s ostatními významnými hosty z řad odborníků a představitelů Svazu chemického průmyslu ČR, který byl spoluorganizátorem, hledal odpovědi na otázku: Proč již dávno nevyužíváme moderní technologické procesy, které nabízejí skutečná řešení celé řady aktuálních celospolečenských problémů, jako jsou například dekarbonizace nebo současná mezinárodní situace a značná závislost, nejen ČR, na ruském zemním plynu?

Díky moderním technologiím totiž můžeme v dnešní době spolehlivě CO2 přetransformovat na vstupní surovinu, která se zároveň může stát významným finančním zdrojem pro řadu společností. Z odpadního oxidu uhličitého se tak stává nový zdroj, se kterým se dá dál pracovat a využít jej například v energetice.

„V tuto chvíli však není patrná viditelná celospolečenská snaha se touto problematikou skutečně zabývat. Konkrétní technologická řešení reálně existují a rozhodně bychom měli využít jejich potenciálu i s ohledem na to, že se český průmysl ocitá v transformační fázi nahrazení klasických fosilních zdrojů environmentálně čistějšími alternativami a postupy,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory ČR Radek Jakubský.

„Společně se Svazem chemického průmyslu ČR a také ve spolupráci s paní poslankyní Zdenkou Němečkovou Crkvenjaš se snažíme již delší dobu podporovat moderní chemii, hledáme cesty, jak tyto technologie uvést do života, a snažíme se zjistit, proč některé technologie již dávno nevyužíváme,“ dodal Radek Jakubský.

Součástí kulatého stolu byla také prezentace nově vzniklého spolku CO2 Czech Solution Group, z.s., jehož jedním ze zakladatelů je Svaz chemického průmyslu ČR.

„Hlavním cílem spolku je využití CO2 jako nového zdroje nejen pro průmyslové procesy, ale také jako účinného nástroje pro efektivní cirkulaci uhlíku. Zásadním tématem, nejen pro dnešní kulatý stůl, je pak komercializace dekarbonizace,“ uvedl ředitel Svazu chemického průmyslu ČR Ivan Souček.

„Pokud již ve světě existují řešení v podobě fungujících technologií, které nám pomůžou v oblasti dekarbonizace našeho průmyslu a zároveň jsou v rámci EU finančně podporovány, bylo by i s ohledem na současnou mezinárodní situaci a na naši závislost na ruském zemním plynu obrovskou chybou je nepodpořit, nedat jim legislativní a provozní příležitost, zkrátka jim nedat zelenou,“ sdělila poslankyně Zdenka Němečková Crkvenjaš, která slíbila, že o závěrech z jednání bude informovat kolegy z Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/