Česko – polská přeshraniční spolupráce

20.12.2007

První projekty v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česko – Polsko budou přijímány od 14. ledna 2008. Může tak odstartovat čerpání více než 219 milionů eur, které Evropská komise přidělila Česku a Polsku. Uvedlo to ministerstvo pro místní rozvoj.

 

První projekty v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česko – Polsko budou přijímány od 14. ledna 2008. Může tak odstartovat čerpání více než 219 milionů eur, které Evropská komise přidělila Česku a Polsku. Uvedlo to ministerstvo pro místní rozvoj.Vedle navýšení prostředků se ale také zpřísňují požadavky na příhraniční význam projektů. Uplatňuje se také princip vedoucího partnera. To znamená, že jeden z partnerů projektu převezme odpovědnost za projekt jako celek jak vůči řídícímu orgánu programu, tak vůči Evropské komisi. Vedoucí partner předkládá společnou žádost a vede přípravu i realizaci celého projektu.Projekty v tomto programu budou mít i nadále zejména regionální a oblastní význam. Finance směřují hlavně do zlepšování dopravní dostupnosti, zlepšování životního prostředí a k podpoře cestovního ruchu.Zvětšuje se také úloha Fondu mikroprojektů, který je nástrojem pro podporu projektů menšího rozsahu na místní úrovni.Na česko – polském pohraničí se realizuje Iniciativa Společenství INTEREG III A, která byla nastavena pro období 2004 až 2006 a v rámci pravidla n+2 se uzavře až na konci roku 2008. Veškeré prostředky tohoto programu jsou již alokovány na vybrané projekty.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/