Česko loni získalo od EU nejvíce peněz od vstupu

24.01.2008

Na nejvyšší čisté dotace od EU dosáhla Česká republika v loňském roce. Potvrdila tak stoupající pozitivní bilanci, kdy z evropského rozpočtu více dostává, nežli odvádí. Rozdíl mezi odvody a příjmy loni činily 17 miliard korun, oproti loňsku si tak stát polepšil o více než 10 miliard korun.

Na nejvyšší čisté dotace od EU dosáhla Česká republika v loňském roce. Potvrdila tak stoupající pozitivní bilanci, kdy z evropského rozpočtu více dostává, nežli odvádí. Rozdíl mezi odvody a příjmy loni činily 17 miliard korun, oproti loňsku si tak stát polepšil o více než 10 miliard korun. Pozitivního výsledku ČR dosáhla i přesto, že v roce 2007 již ztratila nárok na čerpání tzv. rozpočtových kompenzací. Zatímco odvody z ČR do EU narůstají jen mírně, příjmy dynamicky rostou. Odvody do evropského rozpočtu činily přibližně 32 mld. Kč a oproti roku 2006 se zvýšily jen o 1,7 mld. Kč. Příjmy z rozpočtu EU v roce 2007 dosáhly přibližně 49 mld. Kč a byly tak o 12 mld. Kč vyšší než v předchozím roce. 

Největší část Česko získalo ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU, které včetně zálohových plateb na programové období 2007-2013 činily celkem necelých 28 miliard korun. Další velkou příjmovou skupinu tvořili zemědělci, kteří dosáhli na necelých 20 miliard korun. Z toho 8,9 miliardy činily přímé platby a 8,4 miliardy šlo na rozvoj venkova. Podle ministerstva financí od přistoupení k EU 1. května 2004 do konce roku 2007 odvedla ČR do rozpočtu Unie 111,2 mld. Kč a získala 144,2 mld. Kč. Kladné saldo ČR ve vztahu k rozpočtu EU tak dosahuje celkem 33 mld. Kč. Čistá pozice za loňský rok k této souhrnné pozitivní bilanci přispívá více než polovinou. „Samotný výpočet čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU představuje pouze účetní přehled porovnávající příjmy a výdaje ČR ve vztahu k evropskému rozpočtu. Neodráží ani toky vůči státnímu rozpočtu ČR, ani výši prostředků, kterou obdrželi koneční příjemci. Především však nedokáže postihnout skutečné přínosy, které členství v Evropské unii přináší,“ píše se v tiskové zprávě ministerstva. zdroj: MF ČR

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/