Česko-arabská podnikatelská rada má 28 ustavujících členů

20.03.2008

Při Hospodářské komoře ČR a Svazu průmyslu ČR byla založena Česko-arabská podnikatelská rada, která bude českým firmám asistovat při prezentaci na arabských teritoriích, pomůže jim ve vyhledávání kontaktů a poskytne služby na podporu jejich aktivit v této části světa. Ustavující zasedání se konalo za účasti představitelů podniků a bank, jakož i zástupců ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva zahraničních věcí, Hospodářské komory ČR (HK ČR) a Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Mezi zakládající členy Česko arabské podnikatelské rady patří řada významných podniků a exportérů (jejich seznam je součástí přílohy této zprávy), a to za účinné podpory HK ČR a SP ČR. Ustavující zasedání přijalo Stanovy Česko arabské rady a zvolilo sedmičlenné představenstvo. Předsedou představenstva byl zvolen Ing. Jiří F. Grund, který má bohaté zkušenosti s podnikáním na arabských trzích a je předsedou Česko-saúdského a Česko-libanonského hospodářského výboru. “Česko arabská podnikatelská rada je otevřená pro další podniky a jejím hlavním cílem je sdružovat české firmy se společným obchodním a podnikatelským zájem na arabských trzích,“ říká Jiří F. Grund. Místopředsedou byl zvolen Bc. Majid Shamas Toma, projektový manažer pro oblast Blízkého východu a severní Afriky ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Výkonným ředitelem byl zvolen Ing. Zdeněk Kočárek, ředitel zahraničního odboru Hospodářské komory ČR.

Při Hospodářské komoře ČR a Svazu průmyslu ČR byla založena Česko-arabská podnikatelská rada, která bude českým firmám asistovat při prezentaci na arabských teritoriích, pomůže jim ve vyhledávání kontaktů a poskytne služby na podporu jejich aktivit v této části světa.

Ustavující zasedání se konalo za účasti představitelů podniků a bank, jakož i zástupců ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva zahraničních věcí, Hospodářské komory ČR (HK ČR) a Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Mezi zakládající členy Česko arabské podnikatelské rady patří řada významných podniků a exportérů (jejich seznam je součástí přílohy této zprávy), a to za účinné podpory HK ČR a SP ČR. Ustavující zasedání přijalo Stanovy Česko arabské rady a zvolilo sedmičlenné představenstvo. Předsedou představenstva byl zvolen Ing. Jiří F. Grund, který má bohaté zkušenosti s podnikáním na arabských trzích a je předsedou Česko-saúdského a Česko-libanonského hospodářského výboru. “Česko arabská podnikatelská rada je otevřená pro další podniky a jejím hlavním cílem je sdružovat české firmy se společným obchodním a podnikatelským zájem na arabských trzích,“ říká Jiří F. Grund. Místopředsedou byl zvolen Bc. Majid Shamas Toma, projektový manažer pro oblast Blízkého východu a severní Afriky ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Výkonným ředitelem byl zvolen Ing. Zdeněk Kočárek, ředitel zahraničního odboru Hospodářské komory ČR.

K hlavním cílům nově vzniklé platformy patří reprezentovat české podnikatele vůči arabským teritoriím a k tomu využívat zkušeností a autority Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR i podpory arabských institucí a partnerů. Rada bude také zprostředkovávat informace a poskytovat služby podnikatelům na podporu jejich podnikatelských aktivit v arabských teritoriích a v neposlední řadě také poskytovat asistenci při vyhledávání obchodních kontaktů.

Česko-arabská podnikatelská rada má podporu Rady arabských velvyslanců v Praze a Všeobecné unie arabských obchodních komor, jakožto nejvyšších orgánu arabských obchodních komor, stejně tak jako i ministerstva průmyslu, ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů ČR v arabských zemích. Vznik této nové instituce přivítal i doyen arabských velvyslanců v ČR princ Mansoor Al Saud, velvyslanec Království Saúdské Arábie. Jedním z hlavních důvodů ustavení Česko arabské podnikatelské rady bylo to, že její předchůdkyně, Česko arabská obchodní komora (ČAOK), ztratila kredit a důvěru oficiálních arabských partnerů a nachází se v neutěšené situaci. To, že novou platformu vytvořily dvě největší podnikatelské organizace, je pro české členy a arabské partnery zárukou solidnosti a efektivity. Seznam všech zakládajících členů bude k dispozici na webových stránkách Hospodářské komory ČR (www.komora.cz) a Svazu průmyslu ČR (www.spcr.cz).


Seznam zakládajících členů
 (doc)

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/