České firmy se mohou podílet na obnově Řecka

17.01.2008

České firmy se mohou podílet na obnově požárem poškozených oblastí v Řecku. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství. Řecká vláda plánuje na celou obnovu vynaložit v následujících pěti letech téměř 650 milionů euro. Spektrum akcí je velmi široké a jedná se tedy o velmi dobrou podnikatelskou příležitost pro české podnikatele.

 

České firmy se mohou podílet na obnově požárem poškozených oblastí v Řecku. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství. Řecká vláda plánuje na celou obnovu vynaložit v následujících pěti letech téměř 650 milionů euro. Spektrum akcí je velmi široké a jedná se tedy o velmi dobrou podnikatelskou příležitost pro české podnikatele.Loňské ničivé požáry zasáhly v Řecku celou řadu oborů zejména pak zemědělství, lesnictví, produkci oliv a vinné révy, včelařství a živočišné výrobě. Řecká vláda si dala za úkol odstranit škody a zejména v prevenci požárů a povodní dosáhnout zlepšení. Preventivními opatřeními jsou například monitoring eroze půdy a mimořádných vodních jevů v důsledku požáru nebo budování meteorologických stanic, které mají napomoci včasné předpovědi vzniku požáru nebo povodně.Jako stimul pro podnikatele vyčlenilo MZe kontaktní osobu (Radek Stránský, radek.stransky2@mze.cz) a uveřejňuje studii v češtině na svých webových stránkáchwww.mze.cz.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/