České firmy mají v oblasti elektronické komunikace největší zájem o integrované služby

17.07.2008

Zájem českých firem o nové informační a komunikační technologie (ICT) a způsob využívání elektronické komunikace a nových komunikačních technologií v jejich podnikání zjišťoval průzkum Hospodářské komory České republiky. Průzkum proběhl mezi členy Hospodářské komory v květnu tohoto roku. Dotazníkové studie se zúčastnilo celkem 1226 firem, které odpovídaly na 30 otázek z oblasti elektronické komunikace, jež byla zároveň vyhlášena tématem měsíce dubna Hospodářské komory České republiky.

Z průzkumu například vyplývá, že 70 % malých a středních firem má zájem o nákup nových ICT technologií při možnosti spolufinancování z evropských fondů. Více než 50 % malých a středních firem pak také plánuje alespoň částečnou obnovu svého ICT vybavení v horizontu do jednoho roku.. Největší poptávka ze strany firem je po nabídce integrovaných služeb, díky nimž se pro podnikatele zjednodušuje administrativa a dochází ke snížení nákladů. Jedná se o balíčky služeb za paušální měsíční poplatek, kdy jedna dodavatelská firma poskytuje například vše od mobilních telefonů, pevné linky, internetu, aplikací až k počítačům.

„Hospodářská komora České republiky podporuje využívání elektronické komunikace a moderních informačních technologií v podnicích, stejně jako při komunikaci se státní správou,“ říká prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel. „Elektronická komunikace je nezbytným a nevyhnutelným předpokladem úspěšného fungování kterékoliv organizace. Jde pouze o to, jakou formu elektronické komunikace zvolit pro kterou firmu, tak aby se stala rozvojovým prvkem této společnosti a nikoli zátěží,“ dodává Petr Kužel.

„Jsme rádi, že jsme se jako partner Hospodářské komory mohli podílet na organizaci tohoto výzkumu. Z hlediska počtu respondentů a rozsahu celého průzkumu se jedná o mimořádně obsáhlou studii, která objektivně odkrývá potřeby zákazníků na poli ICT řešení. Její výsledky pro nás představují cenný podklad pro další vývoj a zdokonalování produktů a služeb ICT, abychom zákazníkům mohli nabídnout přesně to, co při svém podnikání potřebuj,“ komentuje průzkum Jan Los, ředitel pro obchod v segmentu středních firem ve společnosti Telefónica O2.

Za jednu z hlavních překážek rozvoje elektronické komunikace většina firem uvedla špatnou konektivitu, dostupnost a současné vysoké ceny ICT služeb a produktů na trhu. Zajímavá je i míra chybějících technických znalostí a informací o nových technologiích, která brání intenzivnějšímu a efektivnějším výužívání nových komunikačních technologií. V tomto směru nesporně existuje široký prostor pro vzdělávání zejména malých a středních firem o možnostech finančních úspor a o efektivnější komunikaci v rámci jejich podnikání.

Kompletní výsledky průzkumu budou po detailním rozboru jednotlivých odpovědí postupně zveřejněny v následujících týdnech.

Z respondentů, kteří odpovídali na otázky průzkumu, byli dále vylosováni výherci hodnotných cen. Výhercem první ceny, kterou je LCD televize, se stala paní Jana Honková, majitelka odborného knihkupectví YAHO-i-centrum v Přerově, členka Hospodářské komory České republiky.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/