Česká vláda bude žalovat Evropskou komisi kvůli emisním povolenkám

08.06.2007

Česká vláda se rozhodla, že se obrátí na Evropský soudní dvůr ve věci regulérnosti snížení objemu emisních povolenek. Evropská komise přiděluje jednotlivým členským státům určitý objem emisních povolenek, které mohou jeho průmyslové podniky vyčerpat. V případě vyšších emisí pak firmy musí povolenky kupovat na trhu, což představuje dodatečné náklady.

Česká vláda se rozhodla, že se obrátí na Evropský soudní dvůr ve věci regulérnosti snížení objemu emisních povolenek. Evropská komise přiděluje jednotlivým členským státům určitý objem emisních povolenek, které mohou jeho průmyslové podniky vyčerpat. V případě vyšších emisí pak firmy musí povolenky kupovat na trhu, což představuje dodatečné náklady. Česká vláda navrhla pro období 2008 – 2012 objem 101,9 mil. tun emisí, Evropská komise toto množství v březnu snížila o 14,8%. S tímto krokem od počátku nesouhlasí ministr průmyslu, poukazuje na fakt, že v ČR představuje průmyslová výroba 33% podíl na HDP. Evropská komise snížila emisní objemy všech členských států s výjimkou Velké Británie, Francie a Slovinska. Vzhledem k tomu, že se snížení nejvíce dotklo nových členských států, podalo již obdobnou žalobu Slovensko a odhodlalo se k ní i Polsko, Maďarsko ji zvažuje.

 

Zdroj: CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU, www.cebre.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/