Česká podnikatelská reprezentace při EU pořádá 3. prosince konferenci nazvanou „Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“

12.11.2007

Na konferenci, jejímž cílem je seznámit účastníky z řad podnikatelů s možnostmi čerpání evropských peněz ze strukturálních a komunitárních fondů, vystoupí představitelé státní správy a zástupci podnikatelských asociací a podnikatelů.

Na konferenci, jejímž cílem je seznámit účastníky z řad podnikatelů s možnostmi čerpání evropských peněz ze strukturálních a komunitárních fondů, vystoupí představitelé státní správy a zástupci podnikatelských asociací a podnikatelů. Účastníci získají základní informace o obsahu a zaměření vybraných operačních programů a komunitárních programů a bude jim poskytnuto praktické vodítko k získání dotací. Prostřednictvím interaktivních workshopů se účastníci zaměří na specifickou oblast, v rámci které se budou o dotace ucházet (podnikání a inovace, vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů a životní prostředí). Moderátoři těchto workshopů seznámí účastníky s metodikou zpracování žádostí o dotace a s pravidly pro hospodaření s takto získanými prostředky. V rámci konference budou též prezentovány výsledky on-line ankety „Znáte fondy a programy EU?“, která proběhla během září a října 2007 s cílem identifikovat znalosti českých podnikatelských subjektů o evropských dotačních možnostech a jejich zkušenosti s čerpáním. Celodenní interakce subjektů podnikatelské a státní sféry by měla napomoci k výměně informací a předání cenných zkušeností, tak aby prostředky určené pro Českou republiku v novém programovacím období byly efektivně a v dostatečné míře čerpány.

Další informace o konferenci včetně programu a registračního programu naleznete na stránce www.cebre.cz/cz/docs/konference nebo přímo u organizátorů konference na emailové adrese cebre.europe@mail.be.

 

Pozvánka s programem (doc)

Přihláška (doc)

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/