Čeká finanční trh po krizi zemětřesení?

18.02.2011

Jak změnila a ještě změní krize finanční trh, co se na něm bude nabízet a jaké budou reakce zákazníků, na to bude hledat odpověď IX. Fórum Zlaté koruny, které se pod názvem „Finanční produkty v krizi nebo krize produktů?“ sejde 8. března v TOP HOTELu Praha.

Fóra Zlaté koruny si získala popularitu tím, že globální krizi a její průběh rozebírala nejen velmi zevrubně, ale z nečekaných úhlů a často kriticky. I toto fórum se hodlá zaměřit na jeden ze zásadnějších pohledů, a sice na to, jak by měl fungovat do budoucna finanční trh, který prošel výkyvy a nejistotami v období, kdy i na něj dolehly projevy hospodářské recese. Přestože navenek se mnoho neděje a z toho, jak jsme krizi přežili, bychom mohli být v klidu, pod povrchem to začíná bublat. Ukazuje se, že podnikat nejen v bankovnictví, ale ve finančním sektoru vůbec nebude již tak prosté a jednoduché jako dřív a bude vyžadovat více námahy a přemýšlení.

  

Obvykle se zdá, že změny na finančním trhu neprobíhají rychle, příliš nápadně nebo razantně. Ale nenechme se mýlit! Stačí si povšimnout, jak radikálně se například během několika měsíců, řekli bychom skoro naráz, změnilo konzervativně pojímané povinné ručení v sofistikovaný pojistný produkt, který dnes motoristům často za menší peníze nabízí to, co nikdy předtím. A to jsme teprve na začátku a u jednoho produktu. Radikálním zásahům se v dohledné době nevyhne ani oblíbené stavební spoření a razantní změna nás čeká v oblasti důchodového spoření, které zcela převrátí naše vžité představy o zabezpečení na stáří.

   

Změny na finančním trhu budou především reakcí na širší ekonomické a sociální dopady krize. Jednak v podobě vládních reforem,jinak v podobě přísnější regulace, která zasáhne do života finančního sektoru a tím i jeho zákazníků. V něčem zákazníky omezí (např. v poskytování rizikových úvěrů), v lecčems jim naopak prospěje. Hlavně v tom, že budou moci těžit z tlaku konkurenčního prostředí, kterému budou finanční ústavy stále více vystavovány. Báchorky o tom, že český trh je malý a více poskytovatelů finančních služeb neuživí, jasně vyvracejí nové banky, které se v poslední době velice dobře zavedly na trhu. Dalšímu rozšiřování škály produktů bude nahrávat specializace bank a jejich zaměření na určité typy klientů, systém obsluhy, provozu, distribučních kanálů, mobilních plateb a dalších vymožeností, které si užívají jinde, ale k nám zatím nepotřebovaly hledat cestu.

Čeká nás mnoho změn a IX. Fórum Zlaté koruny chce ukázat, v čem budou tyto změny spočívat, čeho všeho se dotknou a jak jsme na ně připraveni. Vedle naznačení nových trendů v bankovnictví a pojišťovnictví zabrousí diskuse i do oblasti investování, postavení finančních poradců a zprostředkovatelů a také nově vymezených práv a povinností spotřebitele a zvýšení jeho ochrany. Hlavními účastníky diskuse budou Miroslav Kalousek, ministr financí, který nad fórem převzal záštitu, Vladimír Tomšík, viceguvernér ČNB, František Klufa, finanční arbitr ČR, prof. Michal Mejstřík, ekonom a člen NERV, Lubor Žalman, generální ředitel Raiffeisenbank, Jakub Strnad, generální ředitel Allianz pojišťovny, Jaroslav Hanák, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, Michal Knapp, generální ředitel OVB Allfinanz, Luděk Niedermayer, ředitel oddělení Consulting, Deloitte ČR, Chris Barret, partner PricewaterhouseCoopers ČR.

Více informací najdete na www.zlatakoruna.info.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/