CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU oslavila páté výročí svého působení v Bruselu

11.06.2007

Oslava pátého výročí CEBRE se uskutečnila dne 6. června 2007 v prostorách Pražského domu a byla organizována společně s dalším stejně starým jubilantem, Zastoupením hlavního města Prahy – Pražským domem. Oslavy se zúčastnili velvyslanci ČR v Bruselu, čeští poslanci Evropského parlamentu, hejtmani českých krajů a mnoho dalších významných osobností české komunity v Bruselu. Dále pak řada zahraničních hostů z řad představitelů evropských institucí, evropských podnikatelských asociací a firem, městských a regionálních zastoupení ostatních členských států EU v Bruselu.

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU hájící u evropských institucí a podnikatelských asociací zájmy českých podnikatelů a firem oslavila společně se Zastoupením hlavního města Prahy – Pražským domem páté výročí svého působení v Bruselu.  CEBRE vzniklo na jaře roku 2002 jako společný projekt Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČRKonfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů s podporou agentury Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu zahraničního obchodu CzechTrade. Před vstupem ČR do EU vystupovalo CEBRE především jako poskytovatel komplexních kvalitních a aktuálních informací pro podnikatele přímo od zdroje, z evropských institucí. Po vstupu ČR do EU se činnost CEBRE zaměřila na sledování plánovaných a předložených právních předpisů s dopadem na české podnikatele, zprostředkovávání informací o možnostech využívání jednotlivých evropských fondů, zastupování zájmů českých podnikatelů u evropských institucí a evropských podnikatelských asociací (BusinessEurope, Eurochambres, UEAPME, atd.) a na školení podnikatelů přímo v Bruselu tak, aby dokázali maximálně využít přínosu EU pro jejich firmu.  CEBRE patří společně s Pražským domem k nejstarším nestátním zastoupením ČR při EU. V průběhu uplynulých 5 let pak vznikla v Bruselu řada dalších zastoupení českých organizací – krajů, státních agentur (CzechTourism, CZELO), firem a dalších subjektů. Oslava pátého výročí CEBRE se uskutečnila dne 6. června 2007 v prostorách Pražského domu a byla organizována společně s dalším stejně starým jubilantem, Zastoupením hlavního města Prahy – Pražským domem. Oslavy se zúčastnili velvyslanci ČR v Bruselu, čeští poslanci Evropského parlamentu, hejtmani českých krajů a mnoho dalších významných osobností české komunity v Bruselu. Dále pak řada zahraničních hostů z řad představitelů evropských institucí, evropských podnikatelských asociací a firem, městských a regionálních zastoupení ostatních členských států EU v Bruselu. K přítomným hostům promluvila kromě ředitelky CEBRE Blanky Jakubcové a ředitele Pražského domu Martina Duba i řada významných hostí, například místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek, velvyslanec ČR při EU Jan Kohout, za Evropskou komisi tisková mluvčí komisaře Vladimíra Špidly odpovědného za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Katharina von Schnurbein, náměstkyně primátora hlavního města Prahy Markéta Reedová, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a více-prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Wiesner a více-prezident Hospodářské komory ČR pan Josef Cílek. Tým CEBRE děkuje všem partnerům za dosavadní spolupráci a vstřícnost.  Více informací o CEBRE: www.cebre.cz   Rádi vám poskytneme doplňující informaceBlanka Jakubcová, CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EUtel: +32.2.5503547/49; fax: +32.2.5503548; e-mail: cebre.europe@mail.be

Otevření slavnostního večera – Blanka Jakubcová (ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU), Martin Dub (ředitel pražského domu)

Sfoukávání svíček na narozeninovém dortu – za CEBRE Blanka Jakubcová a Jan Wiesner, za Pražský dům Markéta Reedová

Zástupci podnikatelských asociací debatují s hosty – Jan Wiesner, Ivan Voleš (Hospodářská komora ČR)

Hosté výroční oslavy obsadily všechny prostory Pražského domu včetně zahrady

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/