BVV: Veletrhy jsou pro podnikání nadále důležité, říkají vystavovatelé

Upevnění kontaktů se stávajícími zákazníky, nové obchodní příležitosti a fyzická prezentace firmy a produktů. To jsou tři nejčastější důvody, proč se vystavovatelé účastní veletrhů. Vyplývá to z průzkumu, který realizovala společnost Veletrhy Brno v březnu 2021. Do průzkumu se zapojilo 768 vystavovatelských firem z České republiky, Slovenska a dalšího zahraničí. Cílem průzkumu bylo odpovědět na otázku, jaký potenciál budou mít veletrhy v postcovidové době.

Průzkum ukázal, že pro firmy mají veletrhy stále značnou hodnotu a smysl. 59 % respondentů uvedlo, že veletrhy vnímají jako velmi důležitý obchodní nástroj pro své podnikání. Pro dalších 30 % jsou srovnatelné s ostatními možnostmi prezentace. S účastí na veletrhu počítá 79 % dotázaných firem.

„Pandemická opatření zakázala osobní kontakty, což všichni postrádáme. Průzkum potvrzuje, že firmy osobní setkání pro rozvoj podnikání potřebují a chtějí proto nadále využívat veletrhy, jejichž multifunkčnost vysoce oceňují,“ komentoval výsledky průzkumu generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.

Důvěra ve veletrhy vzrostla

Význam veletrhu pro podnikání firem byl firmami hodnocen velmi vysokou známkou. Konkrétně 3,7 na pětibodové škále. Zahraniční firmy si veletrhů cení dokonce známkou 4,14. V porovnání s průzkumy prováděnými před pandemií jde dokonce o zvýšení důvěry. Ve slovních komentářích vystavovatelské firmy upozorňují nejen na ztrátu osobního kontaktu, ale i na finanční ztráty z důvodu nemožnosti prezentovat nové produkty či technologie a tím nezískáním budoucích zakázek.

„Právě skutečnost, že se veletrhy nemohou konat, zvýšily jejich hodnotu v marketingové a obchodní strategii firem. Jednoduše řečeno, firmy znatelně pociťují ztrátu kontaktů a nových obchodních příležitostí, které se na veletrhu rodí,“ upřesnil Jaroslav Bílek, mluvčí společnosti a autor průzkumu.

Chceme se setkávat! On-line není alternativa!

Pro účastníky veletrhu je nejdůležitější udržování kontaktu se zákazníky a nové obchodní příležitosti, tj. navazování nových kontaktů, stejně jako prezentace firmy a produktů.

„Osobní kontakt je jedním z klíčových faktorů úspěšné dlouhodobé spolupráce s našimi partnery. Veletrhy, na kterých každoročně vystavujeme, jsou z tohoto důvodu pro nás důležité. Potkáváme se zde jak s novými, tak i s našimi dlouholetými zákazníky na straně jedné, a s dodavateli a výrobci stávajícími i novými na straně druhé,“ doplnil Daniel Charvát, výkonný ředitel, BIBUS s.r.o.

Vzhledem k tomu, že je pro firmy důležité setkávání se zákazníky, není pro ně alternativa ve formě on-line veletrhů vhodná. Potvrzuje to i výsledek průzkumu, ve kterém 69 % vystavovatelů deklarovalo, že pro ně virtuální akce nejsou zajímavé. Část z respondentů by pouze uvítala doplnit veletržní účast o on-line prostředky, například vystoupení kolegů nebo odborníků ze zahraničí prostřednictvím videokonference. Za přínosné považuje virtuální či hybridní veletrhy pouze 7 % dotázaných. To potvrzuje i nízká účast firem na německých světových veletrzích, které se nekonaly prezenční formou, ale v on-line formátu.

Po pandemii se na výstaviště vrátíme, vzkazují firmy

Jelikož se on-line prostředí neukázalo jako efektivní náhrada veletrhů, většina vystavovatelů se už těší, až se otevřou brány veletržního areálu. 79 % respondentů se hodlá na veletrhy vrátit. Dalších 11 % neumí z důvodu nejistoty dalšího vývoje svou potenciální účast nyní posoudit. Zájem o veletrhy podtrhuje skutečnost, že se zástupci firem chtějí vrátit nejen v roli vystavovatelů, ale také v roli návštěvníků.

„Většina vystavovatelů se již nyní přihlásila na přeložený ročník veletrhu v roce 2022,“ potvrzuje zájem firem o účast na příštím veletrhu AMPER generální ředitel společnosti Terinvest Jiří Šviga.

„I v současné době plně rozvinutých informačních technologií pokládám účast na veletrzích, a tím i jejich pořádání, za klíčový komerční nástroj, který dlouhá léta používáme a hodláme používat i nadále, jakmile to okolnosti opět dovolí. Osobní setkávání nejen s potenciálními zákazníky, ale i s mnoha obchodními partnery, výměna zkušeností a názorů, získávání nových poznatků a kontaktů na kompaktním rozměru veletrhu je vždy mimořádnou výhodou a také velkou časovou úsporou. Množství informací, získaných během jednoho jediného veletržního týdne, lze jen těžko elektronickou komunikací nahradit,“ potvrdil David Kratochvíl, generální ředitel TAIMA s.r.o.

„Oživení v oblasti komunikace s vystavovateli je znát. Je cítit velký zájem o účast na veletrzích, a to zejména v B2B segmentu, který potřebuje své výrobky ukázat odběratelům a porovnat s konkurencí. To je mimo jiné funkce veletrhu, která je nezaměnitelná s jiným marketingovým nástrojem,“ doplnil prezident Asociace veletržního průmyslu SOVA ČR Tomáš Kotrč.

„Asociace výstavářských firem ČR (AVF) vnímá pozitivní výsledky s nadějí, že se podzimní část veletržní sezóny uskuteční. Máme stejně pozitivní signály od našich klientů,“ podtrhl pozitivní výsledky prezident AVF Jiří Carda.

Výsledky průzkumu potvrdily také profesní asociace veletržního průmyslu v ČR, ale také v sousedním Německu

Obdobný průzkum proběhl také v sousedním Německu mezi členy tří hlavních průmyslových sdružení. Závěry průzkumu jsou obdobné. Německé společnosti ztrácejí obchodní příležitosti, které jim nabízí veletrhy. Asociace německého veletržního průmyslu (AUMA) potvrzuje, že rušení veletrhů vede výrazným k ekonomickým ztrátám vystavovatelů. Německé společnosti postrádají podporu veletrhů, které jim přináší obchodní benefity. 76 % firem si pro nekonání veletrhů stěžuje na nedostatek příležitostí k získání nových zákazníků, 84 % na nemožnost se osobně potkat s návštěvníky a vystavovateli na veletrzích a 60 % postrádá možnost představit nové produkty. Více než 40 % společností utrpělo konkrétní ekonomické ztráty v důsledku nekonání veletrhu.

Navzdory v současné době velmi nejistým obecným podmínkám tři čtvrtiny dotázaných společností počítají v příštích dvanácti měsících s účastí na veletrhu v rozsahu jako doposud. Společnosti byly rovněž dotázány na střednědobou perspektivu. 42 % uvedlo, že z jejich pohledu zůstane význam veletrhů v průběhu příštích pěti let stejný, nebo dokonce vzroste. Pro 68 % firem je důležitým předpokladem účasti zrušení cestovních omezení pro návštěvníky z důležitých zahraničních trhů.

Všichni vyhlíží konec nejhoršího období v historii

Mezi potenciální rizika účasti v postcovidové době, která průzkum rovněž sledoval, patří vývoj ekonomiky v Evropě a ve světě, finanční situace firem, přeshraniční a globální cestování. Případná přetrvávající hygienicko-bezpečnostní opatření jsou vnímána jako omezující. Všeobecně se chtějí firmy vrátit na veletrhy za standardních podmínek bez roušek a s podáním ruky.

Veletržní průmysl prochází celosvětově nejhorším obdobím v historii, které přežijí pouze ti, kteří měli dostatečné finanční rezervy a přijali dostatečná úsporná opatření. Pořadatelé veletrhů, provozovatelé výstavišť, výstavářské firmy jsou již více než rok bez příjmů a všichni netrpělivě vyhlíží otevření výstavišť, veletrhů a kongresů.

„Výsledky průzkumu nás potěšily. Připravenost firem k účasti na veletrhu je nebývale vysoká. To nám dává důvěru, že obnova akcí, které se nemohly již více než rok konat, bude rychlá,“ uzavřel hodnocení průzkumu Jaroslav Bílek.

„Věříme, že ve druhé polovině roku dojde ke zvýšení kolektivní imunity v důsledku proočkovanosti a testování a k návratu k normálnímu životu. Očekáváme, že zavedení Covid pasů a chytrých aplikací prokazujících imunitu umožní konání obchodních akcí, které průmysl a obchod potřebuje. Nevidíme důvod dalšího uzavření veletrhů, když účastníky jsou většinově zástupci firem, kteří jsou pravidelně testováni. Nevidíme důvod pro nekonání například lékařských kongresů a výstav, kde účastníci jsou proočkováni, nebo veletrhu IDET, kdy návštěvníci jsou proočkovaní příslušníci bezpečnostních složek. O tomto hodláme jednat s epidemiology,“ sdělil Jiří Kuliš, generální ředitel Veletrhů Brno.