Budou pražské firmy požadovat náhrady škod za proticovidová opatření?

02.10.2020 Tiskové oddělení

Na začátku léta Hospodářská komora odhadovala celkovou výši škod podnikatelů v ČR, které jim způsobila vládou zavedená preventivní opatření proti šíření koronaviru, na 150 mld. Kč. V komorovém barometru se proto Komora ptala pražských firem na to, zda se snažily či budou snažit domáhat se po státu náhrady těchto škod.

Vzhledem k ekonomickému významu Prahy v rámci ČR nesly podniky sídlící v hlavním městě značný díl celkových škod. I proto častěji než v jiných regionech pražské firmy v srpnu uvažovaly o podání žalob (12 % respondentů z Prahy vs. 6 % respondentů z ČR). Jednalo se přitom především o firmy podnikající v oblasti osobních služeb a služeb pro podniky.

Zatímco v srpnu příslušené kroky k domáhání se náhrad učinila jen 3 % (v ČR i v Praze) podnikatelů, nyní jich bude již pravděpodobně více. Otázka náhrady škod je navíc mimořádně aktuální i v souvislosti s opatřeními vyhlášenými v rámci nouzového stavu od 5. 10.

Celkem 85 % pražských podniků neplánuje pustit se do soudních sporů se státem. Od těchto sporů odrazuje firmy se sídlem v hl. m. Praze především obava z případného neúspěchu, která je hlavní překážkou pro 36 % z nich. Pětina (21 %) podniků žaloby podávat nebude, protože si již byla nucena pomoci jinými způsoby, např. prostřednictvím vládních kompenzačních programů, využitím půjček nebo rozpuštěním vlastních rezerv. A celkem 18 % pražských podnikatelů o náhrady neusiluje, protože zmíněný typ škod dokonce nezaznamenali.

 

/jak-na-