Brusel v tomto týdnu – ve znamení zrušení roamingu a plánování úkolů na příští léta

29.10.2015

Zazvonil zvonec a roamingu je konec
Europarlament v úterý odklepl zrušení poplatků za roaming. Od 15. června 2017 nebudou operátoři účtovat roamingové poplatky. Členové Evropského parlamentu se na svém úterním plenárním zasedání shodli na nových pravidlech pro roaming a neutralitu sítí (tzv. net neutrality). Formálně tak posvětili červnovou dohodu s členskými státy. Od 30. dubna příštího roku do 14. června 2017 budou moci operátoři účtovat příplatek za poskytnuté maloobchodní roamingové služby, ten však nebude smět přesáhnout pět eurocentů (1,35 Kč) za minutu volání, dva centy (0,54 Kč) za textové zprávy a pět centů za použití 1MB internetu. Pro operátory to znamená přizpůsobit technické řešení pro propojování hovorů a přenosu dat. Komise v této souvislosti provede přezkum velkoobchodních cen, neboť operátoři budou muset nadále za využití navštívených sítí zahraničním operátorům platit. Do 15. června příštího roku Komise navrhne řešení pro nastavení velkoobchodních cen v EU. Poté budou mít Rada spolu s Parlamentem rok na přijetí legislativního aktu. Komise dále do poloviny příštího roku navrhne způsob, jak zabránit zneužívání či nezvyklému využívání roamingu zákazníky (politika přiměřeného používání). Je zřejmé, že dokud tato nová pravidla nebudou mít operátoři na stole, nemohou odhadnout „cenu“ zrušeného roamingu a těmto změnám se přizpůsobit. Čas na přijetí doprovodných aktů je krátký a je otázka, zda se vše do poloviny 2017 stihne. Schválené nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.

Strategie pro vnitřní trh zboží a služeb
Ve středu Komise vytýčila úkoly pro zlepšování fungování vnitřního trhu. V následujících dvou letech Komise předloží celou řadu návrhů pro zlepšení obchodování na vnitřním trhu EU, který i nadále klade podnikatelům nesčetné množství překážek. Z tohoto důvodu Komise navrhne průvodce práva EU pro kooperativní ekonomiku, legislativní úpravu insolvence, akční plán pro DPH, pokyny pro reformy v oblasti regulovaných profesí, legislativní návrh na zamezení diskriminace spotřebitele dle národnosti či bydliště, legislativní pravidla pro notifikaci v rámci směrnice o službách či revizi nařízení vzájemného uznávání. Seznam úkolů v rámci vnitřního trhu si stanovila Komise tuto středu ve strategii pro vnitřní trh zboží a služeb. Ze strategie dále vyplývá, že Komise bude podporovat start-upy, modernizovat systém norem ale také práva duševního vlastnictví, a v neposlední řadě navrhne tzv. cestovní pas pro služby, který by měl snížit překážky pro poskytovatele služeb na vnitřním trhu. Cílem strategie je zaměřit se především na lepší implementaci stávající legislativy raději než přicházet s novými návrhy, což mimo jiné ocenila Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES. Přeshraniční obchodování v Evropské unii je stále komplexní a jsou mu nadále kladeny administrativní překážky s ohledem na různou interpretaci povinností ze strany členských států, říká tajemník EUROCHAMBRES a dodává, že řešení leží v rukou členských států. EUROCHAMBRES lituje, že se strategie dostatečně nevěnuje zkvalitnění jednotných kontaktních míst směrnice o službách (JKM), které by se mohly stát efektivním nástrojem pro přeshraniční poskytování služeb. Z letošního průzkumu EUROCHAMBRES o fungování JKM, do něhož se HK ČR zapojila, vyplývá, že kvalita těchto portálů je obvykle nízká a dostupnost informací a postupy online jsou pro zahraniční poskytovatele služeb problematické.

Plány Komise na příští rok
Diář Komise na příští rok se rychle plní. Druhý pracovní program současné Komise pro rok 2016 obsahuje 23 nových iniciativ reflektujících 10 priorit Junckerovy Komise, 20 projednávaných legislativních aktů s cílem jejich případného pozměnění či dokonce stažení a téměř 40 iniciativ v rámci programu REFIT, jehož cílem je prověřit kvalitu existující legislativy EU. Nové iniciativy jako Program pro nové dovednosti, balíček pro oběhové hospodářství či balíček pracovní mobility nejsou překvapením. Mimo to Komise plánuje předložit iniciativy v návaznosti na přijaté strategie v tomto roce např. pro Jednotný digitální trh, Energetickou unii či Vnitřní trh. Iniciativy Komise můžeme očekávat také v oblasti korporátních daní a DPH. Dále se Komise ve svém plánu věnuje iniciativám pro přezkum v rámci REFIT, výběrem zjednodušení povolovacích postupů v rámci nařízení REACH, a prioritním rozjednaným návrhům jako kvóty pro zastoupení žen ve vedení firem či vysoká společná úroveň bezpečnosti sítí a informací v EU. Součástí plánu je rovněž seznam návrhů ke stažení a zrušení, a také seznam legislativních aktů, které v roce 2017 nabydou účinnosti.

 

/jak-na-