Brusel v tomto týdnu – Safe Harbour a Aféra Dieselgate

09.10.2015

Tento týden byl na evropská témata bohatý. Na začátku týdne se v Bruselu sešel s představiteli Evropské unie prezident Turecké republiky Recep Tayyip Erdoğan, kterému Unie nabídla plán pro řešení uprchlické krize. Turecko na svém území hostí přes 2 miliony syrských uprchlíků, což je v kontextu evropské diskuse o přerozdělování 160 tisíc uprchlíků poměrně velké číslo. Podmínkou pro schválení plánu je výstavba uprchlických táborů, boj proti pašerákům a zavedení efektivnějších pobřežních hlídek v Turecku, aby se tak omezil počet uprchlíků směřujících do EU. Prezident Evropské komise Jean-Claude Juncker dokonce tureckému prezidentovi přislíbil, že uspíší vyjednávání o zrušení turistických víz. Zapomněl však dodat, že toto rozhodnutí leží v rukou členských států, zejména Francie a Německa.

Další důležitou událostí bylo úterní rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie o neplatnosti rozhodnutí Komise 2000/520/ES podle směrnice 95/46 o odpovídající ochraně poskytované podle zásad tzv. safe harbour (bezpečného přístavu) v rámci předávání osobních údajů občanů Evropské unie do USA. Soud rozhodl v souladu s dříve učiněným doporučením generálního advokáta Soudního dvora EU, který uvedl, že by tato dohoda měla být zrušena, neboť USA nejsou schopny zajistit dostatečnou ochranu osobních údajů evropských občanů. Národní regulátoři tak mají nově právo provádět šetření předávaných údajů do třetích zemí, tj. včetně USA, a přerušit je, pokud nezaručují dostatečnou úroveň ochrany. Rozhodnutí má dopad na zhruba čtyři tisíce evropských a amerických firem, které musí implementovat nové metody pro předávání osobních údajů.

O safe harbour informovala své kolegy také komisařka Jourová na úterním zasedání kolegia komisařů, které se konečně věnovalo diskusi o Strategii pro vnitřní trh 21. století a dále mobilitě práce. O sociálních právech v rámci mobility práce ještě mnoho uslyšíme, nejen v kontextu přípravy prosincového balíčku Komise.

Zatímco ve středu ve Štrasburku vyzývali společně francouzský prezident Holland a německá kancléřka Merkelová k hlubší a jednotnější Evropě, Bruselem mávala aféra Dieselgate ve znamení podvodů s emisemi u dieselových motorů. Evropská komise navrhla nová pravidla pro testování. Dle nových pravidel budou muset automobilky začít s měřením oxidu dusíku NOx v provozu a prostřednictvím laboratorních testů od září 2017. Pro laboratorní testy bude stanoven limit 80 mg/km. Vědci se však domnívají, že úroveň emisí může stoupnout o 400% při testování v provozu. Na rozdíl od původního návrhu Komise z 2012, je tak navrhováno udělit 60% rezervu u 80 mg/km pro období dvou let. Implementace pravidel bude mít několik fází. Nejprve automobilky musí začít měřit úroveň NOx v provozu od ledna 2016. Od září 2017 budou vzaty nové testy v potaz při oprávnění pro uvedení vozidel na trh (počítá se s postupným zavedením). K plné implementaci pravidel dojde v prosinci 2019. Německo, Itálie, Španělsko a většina zemí střední a východní Evropy (s výjimkou Polska) tato přísnější pravidla pro limity emisí u vozidel s dieselovým motorem odmítá. Země požadují delší období pro zavedení nových pravidel a dodatečnou rezervu ve výši 330%. Návrh je nyní diskutován v technickém výboru pro motorová vozidla a je vcelku pravděpodobné, že se nepodaří expertům na skupině dosáhnout kvalifikované většiny. Pokud se tak stane, bude návrh předmětem diskuse ministrů. Zasedání výše uvedeného komitologického výboru je plánováno na konec října.

/jak-na-