Barometr: Největší bariéry podnikání pro pražské firmy

25.09.2020 Tiskové oddělení

Pro rok 2021 jsou největším rizikem pro pražské firma dle posledního komorového šetření další mimořádná opatření vlády v souvislosti s pandemií koronaviru, které trápí jednoznačně největší podíl respondentů v Praze (72 %). Strach panuje především mezi nejmenšími firmami a v osobních službách. Hrozba dalšího omezování ekonomiky s výrazným odstupem předběhla tradiční problémy českých podnikatelů spojené především se strukturálními problémy na trhu práce a s byrokracií.

Náklady na pracovní sílu a administrativní zátěž trápí firmy v Praze bez ohledu na velikost nebo obor podnikání – označilo je za překážku 32 %, resp. 30 % respondentů. Do top 5 překážek pro příští rok u pražských podniků se dostalo splácení dluhů v důsledku koronavirové krize (trápí 29 % firem). Jedná se jak o dluhy vůči bankám, tak o dluhy v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců. Jako problém je vidí především firmy s maximálně 5 zaměstnanci působící ve službách poskytovaných občanům.

Téměř čtvrtina (23 %) pražských firem označila za největší úskalí svého rozvoje v příštím roce přerušení dodavatelských řetězců způsobené dopady koronaviru. Ztráta obchodních vazeb je zvláště zásadní ve zpracovatelském průmyslu, který je v ČR klíčovým tahounem hospodářského růstu.

/jak-na-