Barometr: Jak vidí své ekonomické oživení pražské firmy?

18.09.2020 Tiskové oddělení

Koronavirová krize zasáhla bezprecedentně do podnikaní v ČR a s jejími důsledky se firmy budou zřejmě potýkat i dále. Jedna z otázek komorové ankety proto zněla „Jak dlouho bude podle Vás trvat zotavení Vaší firmy, tedy její návrat do předkrizové kondice?“ Respondenti mohli vybrat 1 z 8 odpovědí.

V současnosti se čtvrtina firem (24 %) se již nachází v předkrizové kondici. Většinou se jedná o firmy ze stavebnictví a zpracovatelského průmyslu. Stejný podíl firem očekává, že se jejich firma zotaví maximálně do roka. Největší podíl respondentů (27 %) ale očekává zotavení své firmy během dvou let. Situace, kdy firmy musí hledat jinou podnikatelskou příležitost, nebo s podnikáním skončí, se týká především těch nejmenších podniků.

Hospodářská komora vedla od 13. do 29. srpna anketu Komorový barometr. Jejím cílem bylo zjistit aktuální situaci ve firmách a předpokládaný vývoj v příštích měsících. Celkem na anketu odpovědělo 115 respondentů – členů Komory, kteří jako sídlo své firmy označili hl. m. Prahu. Na anketu odpovídaly mikro, malé, střední, ale i velké podniky.

/jak-na-