Barometr: Jak dopadne koronakrize na obrat pražských firem

13.11.2020 Tiskové oddělení

Hospodářská komora ve svém pravidelné šetření, známém jako komorový barometr, zjišťovala kondici pražských firem s ohledem na očekávaný obrat. Co se týká výhledu pro druhou polovinu letošního roku, promítlo se do něj patrně celkové mírné oživení během letních měsíců. I tak ale 67 % respondentů z Prahy uvedlo, že jejich obrat zůstane stejný nebo horší, než v první půlce roku.

Vzhledem k vyššímu zastoupení nejvíce postižených oborů podnikání, jakými jsou cestovní ruch, hotelnictví, gastronomie nebo osobní služby, Komora předpokládá, že podzimní (druhá) vlna koronavirové epidemie a s ní spojená mimořádná opatření zasáhnou podniky se sídlem v hl. m. Praze o to silněji. Na druhou stranu výrazná kupní síla obyvatel v Praze představuje větší potenciál rychlejšího zotavení z krize, než v jiných krajích ČR.

Vzhledem k tomu, že anketa probíhala ke konci letních prázdnin, je podle Hospodářské komory pravděpodobné, že se očekávání firem v průběhu následujících týdnů změnila. Je to dáno zejména nástupem podzimní fáze pandemie covidu-19 a dalším zpřísněním protiepidemických vládních opatření,

/jak-na-