Automobilový průmysl dosáhl v roce 2017 historických úspěchů

22.06.2018 Odbor vnější komunikace

Český automobilový průmysl dosáhl v roce 2017 vynikajících výsledků a nadále se tak významně podílí na růstu české ekonomiky. Rok 2017 současně přinesl celou řadu historických rekordů ve výrobě vozidel a vytvořil tak základ pro dobré výsledky i v roce 2018.

Rok 2017 z pohledu členských firem AutoSAP

 • Tržby firem v roce 2017 vzrostly o více než 7 %, export o více než 6 %
 • Vyrobeno bylo 1,4 mil. motorových vozidel
 • Počet zaměstnanců vzrostl o téměř 6 % na celkových 126 000 osob
 • Průměrná mzda vzrostla o více než 7 % a je na úrovni 37 400 Kč

Tržby členů AutoSAP se v loňském roce přiblížily hranici 1,1 bilionu Kč a při nárůstu o 7,1 % dosáhly na rekordních 1 094,1 mld. Kč. Podíl tržeb firem AutoSAP na celkové průmyslové výrobě ČR činil 24,4 %. Objem exportu členů AutoSAP se v loňském roce zvýšil o téměř 6,2 % (z 864,6 mld. Kč na 917,9 mld. Kč). Podíl exportu firem AutoSAP na celkovém exportu ČR činil 21,8 %.

Výsledky finálních výrobců, členů AutoSAP

 • Tržby finálních výrobců v roce 2017 vzrostly o 10 %, export rovněž o 10 %
 • Výroba silničních vozidel stoupla meziročně o 5,1 % na 1 446 543 kusů vozidel
 • Výroba osobních automobilů se v roce 2017 v ČR zvýšila o 5,2 % na 1 413 881 kusů
 • Významně stoupla výroba nákladních automobilů o 11,7 % na 1 481 kusů
 • Výroba autobusů vzrostla o 5,5 % na 4 631 kusů
 • Rostla výroba motocyklů o 8,4 % na 1 331 kusů
 • Zvýšila se produkce přívěsů a návěsů o 2,1 % na 25 219 kusů

V loňském roce, historicky nejlepším pro finální výrobce, jsme si udrželi pozici evropské a světové jedničky ve výrobě autobusů v přepočtu na obyvatele a jsme také 2. největším výrobcem osobních automobilů na světě v přepočtu na obyvatele. ČR je na 5. místě v Evropě a na 17. místě na světě ve výrobě motorových vozidel.

Vývoj dodavatelských firem automobilového průmyslu, členů AutoSAP

 • Na růstu českého autoprůmyslu se v roce 2017 významně podílely i dodavatelské podniky
 • Tržby dodavatelů automobilového průmyslu vzrostly o 3,4 %, export o 0,6 %
 • Šest dodavatelských firem patří mezi deset největších exportérů mezi firmami AutoSAP
 • S podílem 62 % zaměstnanců jsou dodavatelé důležitými zaměstnavateli v odvětví

Rok 2017 byl úspěšný i z hlediska dodavatelských a subdodavatelských firem automobilového průmyslu. Pozitivní vývoj tohoto segmentu českého automobilového průmyslu nejlépe reprezentuje nárůst jeho tržeb meziročně o 3,4 %. Dodavatelé stále patří mezi největší exportéry AutoSAP. Čeští výrobci autodílů se na exportu českého automobilového průmyslu podílejí více než 42 %.

Velmi významný je podíl dodavatelských firem na celkové zaměstnanosti v autoprůmyslu, 62 %, tedy 77 918 zaměstnanců firem AutoSAP pracuje u dodavatelů.

Pozn.: Nižší dynamika tržeb a exportu je ovlivněna změnou struktury členské základny AutoSAP.

Vývoj účelových organizací, členů AutoSAP

 • Tržby účelových organizací se zvýšily o 10,4 % na 19,8 mld. Kč
 • Export účelových organizací se zvýšil o 10,5 % na 5,8 mld. Kč

V rámci AutoSAP hrají stále důležitější roli účelové organizace, firmy, které se zabývají například výzkumem, vývojem a konstrukcí pro automobilový průmysl.

Český automobilový průmysl pohledem trhu práce

 • Zaměstnanost ve firmách AutoSAP vzrostla o 5,8 % na 126 375 zaměstnanců
 • Průměrná mzda ve firmách AutoSAP za rok 2017 byla 37 399 Kč (meziroční růst o 7,1 %)

Počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu ve firmách AutoSAP  vzrostl a dosáhl hodnoty 126 375 osob. Oproti roku 2017 to představuje meziroční zvýšení o 5,8 % (o 6 929 osob). Nárůst zaměstnanců zaznamenaly všechny kategorie − finální výrobci, dodavatelé i ostatní firmy a organizace. Průměrná mzda ve firmách AutoSAP v roce 2017 vzrostla o 7,1 % na 37 399 Kč, v dělnických profesích o 8,4 % na 31 272 Kč. Celkově je průměrná mzda u členů AutoSAP o 26,8 % vyšší než průměrná mzda v ČR (v dělnických profesích je to 6 % nad průměrnou mzdou v ČR).

Naplňování Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu ČR

 • Podpisem Memoranda v říjnu 2017 odstartoval autoprůmysl ČR strategickou spolupráci s vládou
 • Byly vytvořeny a pracují společné pracovní skupiny koordinované MPO ČR
 • Do prosince 2018 bude plnění Memoranda a jeho akčního plánu vyhodnoceno

Naplňování Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu ČR pokračuje jednáními v 5 pracovních skupinách (Elektromobilita, Digitalizace a Výzkum a vývoj pod vedením MPO, Autonomní řízení pod vedením MD a Vzdělávání pod vedením MŠMT). V současné době probíhá implementace návrhů opatření ve všech diskutovaných oblastech. Do konce roku bude předložena vládě ČR zpráva o jejich naplňování.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/