ATOK: Mzdy v textilním a oděvním průmyslu v 1. pol. 2018 meziročně vzrostly o 7,9 %

16.08.2018 Tiskové oddělení, ATOK

 

Prodej

Na základě výsledků za 1. polovinu roku 2018 dosáhly tržby v běžných cenách v textilním a oděvním průmyslu (dále jen TOP) 29 mld. Kč. Z toho 25 mld. Kč v textilním sektoru a 4 mld. Kč v oděvním sektoru. Toto odpovídá růstu tržeb v TOP o 0,5 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Na tomto se podílí textilní průmysl zvýšením tržeb o 0,8 % a oděvní průmysl snížením tržeb o 1,5 %

Zaměstnanost

Zaměstnanost, měřená průměrným počtem zaměstnaných osob v organizacích s 20 a více pracovníky, dosáhla na konci 1. poloviny roku 2018 v TOP úrovně 32,5 tis. zaměstnaných osob, což představuje pokles o 1,1 % oproti stejnému období předchozího roku. Zaměstnanost v textilním průmyslu zaznamenala pokles na 22,1 tis. zaměstnaných osob, to je o 0,7 % oproti stejnému období předchozího roku. Oděvní průmysl zaznamenal také pokles počtu zaměstnaných osob na 10,4 tis., což je o 2 % méně než ve stejném období předchozího roku.

Mzdový vývoj

Průměrná měsíční mzda v celém TOP dosáhla na konci 1. poloviny roku 2018 hodnoty 22,7 tis. Kč, což představuje nárůst o 7,9 % oproti stejnému období předchozího roku. V textilním průmyslu mzda dosáhla 24,9 tis. Kč a tato hodnota je přibližně o 7 100 Kč vyšší než v oděvním průmyslu.

Produktivita práce

Produktivita, měřená objemem tržeb (v běžných cenách) na pracovníka za rok, dosáhla na konci 1. poloviny roku 2018 výrazně vyšší hodnoty v textilním průmyslu (2 260 tis. Kč/ pracovník/ rok) než v oděvním (770 tis. Kč/ pracovník/ rok). V meziročním srovnání v textilním sektoru tato produktivita stoupla o 1,5 % oproti stejnému období předchozího roku. V oděvním sektoru pak došlo k nárůstu produktivity o 0,5 % v porovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Zahraniční obchod

Vývoz textilního a oděvního zboží v 1. pololetí roku 2018 rostl oproti stejnému období roku 2017 o 3,5 %, avšak jen kvůli výraznému navýšení vývozu oděvního zboží, přičemž dynamika růstu vývozů byla větší než u dovozů. V případě textilního zboží pokles vývozu představoval 0,7 %, objem dovozů pak klesl o 1,3 %. I za této situace si textilní průmysl nadále udržuje kladnou bilanci zahraničního obchodu, i když celková bilance textilního a oděvního průmyslu je bohužel záporná.

Podrobnosti v přiložených dokumentech.

NEJVĚTŠÍ TEXTILNÍ PODNIKY V ROCE 2017 – ČR

Pořadí Název firmy Tržby
(v mil. Kč)
Počet
zaměstnanců
Změna
2017/2016
(v %)
1 (1) JUTA a.s. 7 485 2285 +1,2
2 (2) BORGERS CS spol. s r.o. 6 635 2306 -1,8
3 SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. 5 847 949 x
4 (3) PEGAS NONWOVENS s.r.o. 5 814 590 +4,2
5 (4) Nová Mosilana, a.s. 3 533 986 0
6 (5) KORDÁRNA Plus a.s. 2 320 630 -6,2
7 Adient Strakonice s.r.o. 1 542 450 x
8 (6) Toray Textiles Central Europe s.r.o. 1 509 350 -1
9 (8) Fibertex Nonwovens, a.s. 1 394 306 +10,6
10 (7) Low & Bonar Czech s.r.o. 1 140 172 -12,3
11 (9) PLEAS a.s. 1 127 721 -4,7
12 (11) VEBA, textilní závody a.s. 867 819 +10,3
13 (12) Sněžka, výrobní družstvo Náchod 826 397 +9,7
14 (10) GUMOTEX, akciová společnost 737 476 -24,2
15 (13) LANEX a.s. 733 418 +4,9
16 (15) MEHLER ENGINEERED PRODUCTS s.r.o. 675 153 +4,8
17 (16) AMANN s.r.o. 613 187 -3,5
18 (14) MILETA a.s. 572 371 -13,1
19 (17) VLNAP a.s. 551 217 -2,3
20 (18) BN International, s.r.o. 513 181 +0,8
21 (19) Tessitura Monti Cekia s.r.o. 464 335 -7,4
22 (20) STAP a.s. 462 297 -1,7
23 (21) SVITAP J. H. J. spol. s r. o. 448 421 -1,1
24 (25) CNM textil a.s. 425 106 +42,1
25 (22) Technolen technický textil s.r.o. 404 202 -1,7
26 (23) CONROP, s.r.o. 333 311 -0,9
27 (26) SAMETEX, spol. s r.o. 329 151 +18,8
28 (24) GALA a.s. 313 323 +2,6
29 (29) SINGING ROCK s.r.o. 253 146 +9,1
30 (30) Kümpers Textil s.r.o. 245 302 +11,4
31 (31) HEDVA, a.s. 235 166 +15,2
32 (27) GRUND a.s. 223 152 -15,2

NEJVĚTŠÍ ODĚVNÍ PODNIKY V ROCE 2017 – ČR

Pořadí Název firmy Tržby
(v mil. Kč)
Počet
zaměstnanců
Změna
2017/2016
(v %)
1 (2) BLAŽEK PRAHA a.s. 500 168 +21,4
2 (1) TONAK a.s. 418 560 +1,2
3 (5) Koutný spol. s r.o. 406 94 +26,9
4 (3) ALTREVA spol. s r.o. 386 212 +6,9
5 (4) KARA Trutnov, a.s. 363 247 +8
6 (6) Anita Moravia s.r.o. 302 208 +4,1
7 (10) DEVA F-M. s.r.o. 243 93 +42,1
8 (9) KALAS Sportswear, s.r.o. 225 210 +16
9 (8) PRO LEN s.r.o. 203 98 -1
10 (7) MAXIS a.s. 195 113 -10,1
11 (12) EVONA a.s. 127 106 +12,4
12 (11) TIMO s.r.o. 122 150 +6,1
13 (14) LIPOELASTIC a.s. 122 137 +22
14 (13) Triola a.s. 118 115 +13,5
15 (16) VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti 106 169 +12,8
16 KLIMATEX a.s. 104 25 x
17 (18) OTAVAN Třeboň a.s. 103 121 +46,7
18 MOIRA CZ, a.s. 100 110 x
19 Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek 91 104 x
20 (15) CLINITEX s.r.o. 80 48 -19,2
21 (19) DITA výrobní družstvo invalidů 73 122 +4,3
22 (21) Lubomír Mlček – ASTONA 60 35 +36,4
23 (20) MODĚVA oděvní družstvo Konice 52 151 +15,6
24 (22) H & D, a.s. 37 40 -14
Zdroj:
ATOK – Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
Vysvětlivky:
pořadí v závorce = rok 2016
žlutě označené = odhad ATOK
červeně označené = odhad Svět textilu&obuvi
x = nedostatek údajů pro porovnání
/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/