Asociace českých nábytkářů by uvítala zrušení minimální mzdy

11.12.2019

Minimální mzda je politickým nástrojem, který podnikání neprospívá. Asociace českých nábytkářů by uvítala diskusi o zrušení minimální mzdy. AČN plně podporuje stanovisko Hospodářské komory, která nesouhlasí s letošním razantním zvýšením minimální mzdy. Podle rychlého průzkumu mezi členskými firmami AČN se ukazuje obava, aby kvůli rychlému růstu mezd zbylo na nutné investice. Investice jsou klíčové pro zdravý rozvoj firem. Výrobci nábytku musí být konkurenceschopné v globálním měřítku, protože významná část u nás vyráběného nábytku je exportována na světové trhy.

 Viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková v pořadu České televize Máte slovo uvedla: „Při zvýšení minimální mzdy o dalších 1 250 Kč měsíčně z dnešních 13 350 Kč na 14 600 Kč zaměstnavatelům reálně nezbude nic jiného, než další, tentokrát 9,4% zvýšení mezd vstřebat prostřednictvím zvýšení cen pro zákazníky a omezení investic do efektivnější výroby“ .

I mezi výrobci nábytku je obava z dominového efektu, kdy zvýšení nejnižších platů vede k růstu mezd všech pracovníků až po top management. Nejistota je umocněna zejména u firem, které exportují a s obavami očekávají, jak na zvýšení cen zareagují zahraniční odběratelé. Asociace českých nábytkářů velmi negativně vnímá celou diskusi o skokovém zvýšení mezd napříč sektory a napříč celou Českou republikou. Za asociaci sdružující především výrobce nábytku bychom velmi rádi uvedli, že výše reálné mzdy se velmi liší podle regionů. Zcela jinou hodnotu má minimální mzda v bohatých regionech jako Praha, Brno, Mladá Boleslav nebo Ostrava než naopak v regionech se sníženou dopravní dostupností nebo vyšší nezaměstnaností.

Asociace českých nábytkářů by uvítala diskusi na téma zrušení institutu minimální mzdy. Ne ve všech zemích Evropské unie je minimální mzda právně ukotvena. Pro podnikání v České republice by pravděpodobně bylo vhodnější, pokud by minimální mzda stanovená vládou ČR vůbec neexistovala. Pokud je totiž růst mezd vyšší nežli růst produktivity, dostávají se zaměstnavatelé do velmi složité situace, ze které v konečném součtu netěží ani zaměstnanci.

Podle kvalifikovaného odhadu (dopočtu) Asociace českých nábytkářů a společnosti Apicon Consulting očekáváme, že produkce nábytku v ČR v letošním roce překročí 47,5 miliardy Kč. Kvalifikovaný odhad (dopočet) vychází z hodnot výsledku za první pololetí 2019 a zároveň uvažuje dynamiku vývoje. Předpokládáme, že import překročí hodnotu 21,8 mld. Kč, a export překročí 29,5 mld. Kč. Po dosažení vrcholu exportní výkonnosti v roce 2016 dochází v následujících letech k jistém propadu exportní výkonnosti. Pro letošní rok ovšem předpokládáme snížení výraznější. Exportní výkonnost tuzemského nábytkářského průmyslu očekáváme, že klesne na 16,26 %. To je předpokládaný pokles o 2,49 procentního bodu oproti rolu 2018. I v letošním roce se projevuje pokles ceny dováženého nábytku na kilogram. Očekáváme výrazný pokles průměrné ceny dováženého nábytku. Očekáváme, že hodnota klesne na 41,96 Kč/kg, zatímco hodnota exportovaného nábytku bude přesahovat 85,50 Kč/kg.  Zatímco průměrná hodnota dováženého nábytku klesá, naopak hodnota exportovaného nábytku vytrvale roste.

Asociace českých nábytkářů od svého vzniku podporuje v České republice prodej kvalitního nábytku a poskytování kvalitních služeb vztahujících se k nábytku. Asociace českých nábytkářů je správcem značky Česká kvalita – Nábytek www.ceska-kvalita-nabytek.cz a provozovatelem vyhledávače prověřených nábytkářských firem www.nabytek-jistota.cz . Významný podíl činnosti Asociace českých nábytkářů zaujímá dlouholeté sledování statistických trendů ve výrobě a obchodě s nábytkem. Asociace českých nábytkářů je významným partnerem pro zastupování požadavků podnikatelů z oboru výroby nábytku.

Tomáš Lukeš, tajemník Asociace českých nábytkářů

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/