Antidumpingové opatření, duté profily, Rusko, Turecko, Makedonie – informace

03.10.2018

V příloze naleznete oznámení o zahájení antidumpingového řízení týkajícího se dovozu svařovaných trub, trubek a dutých profilů se čtvercovým nebo obdélníkovým příčným průřezem, ze železa (kromě litiny) nebo z oceli (kromě nerezavějící oceli) pocházejících z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Ruska a Turecka. (2018/C 347/06)

Ostatní strany se šetření budou moci účastnit jako zúčastněné strany od okamžiku, kdy se přihlásí, a za předpokladu, že mezi jejich činností a výrobkem, který je předmětem šetření, existuje objektivní souvislost.

Příloha

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/