Anketa HK: Většina firem má problém se sháněním zaměstnanců

13.08.2007

Firmy mají problém se sháněním nových zaměstnanců a ti si říkají o stále větší mzdy. Téměř tři čtvrtiny podnikatelských subjektů (74 procent), které oslovila v rámci bleskové ankety Hospodářská komora ČR, uvedly, že hledají nové zaměstnance a mají s tím problém. Šedesát procent firem uvedlo, že u nově přijímaných zaměstnanců pociťuje zvyšující se požadavky na výši mzdy. Jedenáct procent respondentů uvedlo, že nabírá nové pracovníky, problémy s jejich hledáním však nemá. Po zaměstnancích na trhu práce nyní nepátrá patnáct procent oslovených.

Firmy mají problém se sháněním nových zaměstnanců a ti si říkají o stále větší mzdy. Téměř tři čtvrtiny podnikatelských subjektů (74 procent), které oslovila v rámci bleskové ankety Hospodářská komora ČR, uvedly, že hledají nové zaměstnance a mají s tím problém. Šedesát procent firem uvedlo, že u nově přijímaných zaměstnanců pociťuje zvyšující se požadavky na výši mzdy. Jedenáct procent respondentů uvedlo, že nabírá nové pracovníky, problémy s jejich hledáním však nemá. Po zaměstnancích na trhu práce nyní nepátrá patnáct procent oslovených.

Podle statistických údajů nejvíce lidí „nasává“ zpracovatelský průmysl a ten má také s hledáním nových zaměstnanců největší problémy. Řeší je 88 procent respondentů. Jen tři procenta firem z tohoto oboru uvedla, že nové pracovníky nehodlají přijímat. Ve stavebnictví se potýkají s obtížemi sehnat lidi 82 procenta oslovených firem, v obchodě 74 procenta. Nejlépe je na tom zřejmě obor služeb, kde potíže se sháněním nových lidí přiznalo „pouze“ 62 procent respondentů.

Největší hlad po nových lidech mají velké firmy nad 250 zaměstnanců. Rozšiřovat řady svých pracovníků hodlá 86 procent z nich, jen dvě procenta velkých společností přijímat další lidi nehodlá. Středně velké firmy (50 až 249 zaměstnanců) mají problém sehnat další zaměstnance v 84 procentech případů. Převis poptávky nad nabídkou na trhu práce dopadá i na 74 procent malých firem do 49 zaměstnanců.

Šedesát procent firem pociťuje tlak na růst mezd. Další čtvrtina respondentů uvedla, že tento trend zatím nezaznamenala, ale předpokládá, že se ještě letos budou požadavky na výši mezd zvyšovat.

Tlak na růst mezd pociťují nejčastěji stavební firmy (66 procent). Zná ho už 62 procent zpracovatelských podniků a dalších 27 procent uvádí, že ho očekávají ještě letos. Naopak ve službách uváděl jen každý druhý respondent, že pociťuje zvyšující se požadavky na mzdy.

Při hledání nových pracovních sil se firmy obracejí nejčastěji (v třiceti procentech případů) na úřady práce, téměř stejná skupina respondentů se spoléhá na inzerci v médiích. Sedmnáct procent respondentů vyhledává služby pracovních agentur, devět procent přijímá cizince a zbývající část uvedla, že problém řeší jinými způsoby.

Z výsledků ankety však vyplývá, že velká číst firem kombinuje více způsobů. Například ze zaměstnavatelů, kteří se obrátili na úřady práce, jich více než polovina současně podává inzerát, třetina využívá pracovních agentur, patnáct procent najímá cizince a pětina používá další způsoby hledání pracovních sil.

Bleskové ankety hospodářské komory se zúčastnilo 1905 respondentů. Nejčastěji šlo o mikrofirmy a malé firmy do padesáti zaměstnanců (63 procent). Přibližně čtvrtinu tvořily společnosti do 250 zaměstnanců, velké firmy byly zastoupeny jedenácti procenty respondentů. Mezi oslovenými bylo 27 procent společností zpracovatelského průmyslu, pětina stavebních firem, osmnáct procent z obchodu a devět procent ze služeb.

 

/jak-na-