Anketa HK ČR: Firmy chtějí odpočet nákladů do stravování většinou zachovat

29.06.2007

Hospodářská komora ČR požádala v uplynulých dnech své členy o vyjádření k reformě veřejných financí v souvislosti s navrhovanými změnami v oblasti zajištění stravování zaměstnancům, resp. rušení daňové uznatelnosti souvisejících nákladů. Získané podklady od jednotlivých firem předal prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek ministru financí Miroslavu Kalouskovi. „Hospodářská komora ČR v rámci jednání o dílčích úpravách návrhu reformy prosazuje zachování daňové uznatelnosti závodního stravování a má pro to dostatek argumentů dokumentujících nevhodnost navrhovaných kroků. Kromě toho však také potřebujeme doložit na konkrétních případech dopad zrušení daňové uznatelnosti na firmy, které v posledních letech provedly investice do zřízení či modernizace vlastního stravovacího zařízení,“ vysvětluje Jaromír Drábek postup Hospodářské komory ČR.

Hospodářská komora ČR požádala v uplynulých dnech své členy o vyjádření k reformě veřejných financí v souvislosti s navrhovanými změnami v oblasti zajištění stravování zaměstnancům, resp. rušení daňové uznatelnosti souvisejících nákladů. Získané podklady od jednotlivých firem předal prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek ministru financí Miroslavu Kalouskovi. „Hospodářská komora ČR v rámci jednání o dílčích úpravách návrhu reformy prosazuje zachování daňové uznatelnosti závodního stravování a má pro to dostatek argumentů dokumentujících nevhodnost navrhovaných kroků. Kromě toho však také potřebujeme doložit na konkrétních případech dopad zrušení daňové uznatelnosti na firmy, které v posledních letech provedly investice do zřízení či modernizace vlastního stravovacího zařízení,“ vysvětluje Jaromír Drábek postup Hospodářské komory ČR.  Výzva členům HK ČR se týkala především těch, kteří v posledních třech letech provedli investice do závodního stravovacího zařízení. Požádáni byli o sdělení finančním dopadu případného zrušení znatelnosti na jejich firmy. Kromě těchto příkladů se sešly desítky výpočtů přímého finančního dopadu zrušení daňové uznatelnosti příspěvků na stravování od dalších podnikatelských subjektů, velkých firem i drobných živnostníků. Hospodářská komora ČR kritizuje především fakt, že firmy v mnohých případech, aby dostály svým zákonným závazkům zajištění stravování zaměstnanců, investovaly nemalé prostředky do vybudování vlastních zařízení. Činily tak s vědomím toho, že mohou tyto investice uplatnit jako daňově uznatelné položky v následujících letech, nyní by jim tato možnost byla pozastavena, resp. odepřena. Z ankety vyplynulo, že tento problém neřeší jen velké společnosti, kde se náklady pohybují až v řádech desítek milionů korun, ale i menší podnikatelé, pro něž i investice desítek či stovek tisíc korun představuje významnou výdajovou položku.  Ing. Miroslav Jakubec, ředitel společnosti Klimax, například uvádí: „Naše společnost zaměstnává více než 400 osob a v letošním roce jsme provedli první část investice do závodního stravování. Její hodnota je více než 1 mil. Kč. V letošním roce plánujeme pokračování a budeme budovat novou výdejnu jídla a jídelnu pro cca 300 osob. Výše této investice bude více než 1, 5 mil. Kč. Pevně proto věřím, že navrhovaná úprava neprojde.“
Neuznatelné náklady ve výši desítek milionů korun by toto opatření znamenalo například pro skupinu ČEZ, jak vysvětluje její ředitel úseku Správa nemovitostí a služby Martin Vojáček: „V období posledních tří let bylo v rámci Skupiny ČEZ do zařízení závodního stravování investováno cca 55 mil. Kč, investovali jsme do stavebních úprav a do vybavení. Kromě daňově neuznatelných nákladů ve formě odpisů nebo příspěvku ze strany zaměstnavatele tato případná změna ve svém důsledku znamená pro zaměstnavatele nenávratnou ztrátu takto vynaložených peněz, další platby v rámci daně z příjmu a ukončení závodního stravování.“
 Další firmy jsou současnou situací znepokojeny a zvažované investice do vybudování vlastních stravovacích zařízení vážně zvažují. „V současném období jsme do oblasti stravování neinvestovali, ale hodláme tak učinit ještě letos. Se znepokojením však sledujeme, že autoři navržené reformy veřejných financí v zájmu hledání úspor navrhují dokonce zrušit daňovou uznatelnost části nákladů a nerozpakují se sáhnout na jednu z mála podpor orientovaných ve prospěch pracovníků,“ říká Jiří Zajíc z firmy Nero Trade s.r.o. Zaměstnanci jsou přitom podle něho nejhodnotnějším kapitálem firmy, měla by si jich tedy spíše více považovat, než jim ubírat z jejich benefitů.  V reakcích firem se objevily také ryze pragmatické pohledy zaměstnavatelů, mezi nimi i názor Rostislava Dvořáka z firmy Vývoj Třešť: „V naší firmě s dvěmi sty padesáti zaměstnanci nepůjde o finanční dopad, protože zrušíme přípravu a výdej teplých jídel pro zaměstnance s odkazem na vládní reformu. Finanční ztráta nevyužitých investic není velká, představuje necelé 2 mil. Kč, také proto že v této situaci bude v celé ČR zařízení v podstatě neprodejné, protože nabídka vyletí nahoru. Na druhé straně jsou zde pozitiva, protože získáme z jídelny výrobní dílnu. Výhodou je rovněž to, že zaměstnanci berou signál o zrušení stravování tak, že viníkem tohoto stavu není firma, ale jejich vláda a uvnitř firmy není narušen sociální konsenzus.“  V anketě se vyskytly také názory souhlasící se zrušením daňové uznatelnosti, byť byly víceméně ojedinělé, jeden za všechny od jednatele firmy Fontanar, Miloše Pokorného: „Příspěvky na tzv. závodní stravování jsou stejně nesmyslné, jako poskytování deputátního uhlí nebo vstupenek na koncerty všeho druhu. Není to nic jiného, než zaplevelení našich daňových zákonů. Lepší by bylo snížit daně, o což se současná vláda snaží, než setrvávat na historických pozicích. Možná by bylo dobré se také zajímat o to, kolik prostředků musí firma vynakládat na evidenci stravenek, jejich rozdělování atd. Domnívám se, že především nám, členům HK by mělo jít především o zjednodušení systému a přiblížení se zvyklostem v EU, než konzervování manýrů z dob reálného socialismu.“ Firma Fontanar má závodní stravování, do kterého v posledních 3 letech investovala cca 0,5mil.Kč, a rozhodně jej podle Pokorného rušit nehodlá: “Naopak, pokud se sníží administrativa a daně, tak na tom budeme lépe a stravovací systém ještě zdokonalíme a možná stravu poskytneme zdarma.“

/jak-na-